Föreningen för Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle
måndag, januari 29, 2018

Då vi vill att så många som möjligt deltar på mötet får deltagande medlemmar gå gratis på ÖVERLÄMNINGSSITTNINGEN den 23/2! En sittning där vi tackar av föregående styrelse, välkomnar nya styrelsen och firar ett lyckat verksamhetsår!

Under årsmötet är du som medlem med och beslutar kring bland annat ansvarsfrihet för styrelsen och val av ny styrelse.

Du anmäler dig genom att klicka i ”kommer” på eventet ”PA Gefles årsmöte 2018” på Facebook. Vi bjuder på mackor och dryck så det är viktigt att du anmäler dig så att vi kan handla så att det räcker till alla. Hör av dig till ordforande@pagefle.com vid ev. specialkost. 

Ju fler vi blir desto roligare!

VARMT VÄLKOMMEN!