Föreningen för Personal- och Arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle
onsdag, juli 19, 2017

ProtokollPA loggan

Datum: 12 mars 2018

Tid: 16:15

Plats: 11:316

Protokoll nr: 3

Närvarande med rösträtt: Alexandra Snetselaar, Sofia Johansson, Arvid Dusinkiewicz,
Dennis Vall, Emma Henningsson, Linn Wigren, Moa Särland, Olivia Liw, Rebecka Holmgren
och Sonja Blanca.

Närvarande utan rösträtt:

Mötesordförande: Alexandra Snetselaar

Mötessekreterare: Sofia Johansson

Bilageförteckning:

FORMALIA
1. Mötets öppnande
Ordförande Alexandra hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Emma Henningsson
3. Genomgång av dagordning
3.1 Dagordning presenteras
3.2 Fastställande av övriga punkter

ÄRENDEN
4. Genomgång av föregående protokoll
5. Informationspunkter
5.1 Ordförande
Tröjorna är beställda! Levereras till Rebecka under denna vecka eller veckan efter. Inget möte med folkuniversitetet då hon tyvärr blev sjuk.
Valborg i Gävle. Vill att vi ställer upp med en station. Fundera på om någon kan ställa
upp! Presentation av styrelsen v. 14?
Fått förslag från Anders att vi ska utveckla ett fadderskap. Detta utöver insparken. Vi
ska diskutera detta.

5.2 Ekonomi
Verksamhetsbidrag ska skickas in idag 12 mars, ska läsas igenom en gång till och se
ifall allt ser bra ut.
Mingel och Bar är betalt.
Ska betala p-riks medlemskap.
Allt flyter på.

5.3 Näringsliv
Bokat in en föreläsning 9 april. Lunchföreläsning i retorik.
Har fått inbjudan till PVD. Kul om så många som möjligt vill gå! Är både föreläsningar
och event på kvällen.
Vi får inga pengar från vision i år.
Ev. samarbete med Randstad. Även kolla med Clockwork och Manpower.
13 mars är det möte med unionen som har en ny kontaktperson.

5.4 Event
Problem med sittningen den 23 mars. Lokalen som var tänkt att boka hyrs inte längre
ut pga. att den tidigare inte sköts. Blir mycket kostnader att städa upp. Speciellt
tveksam till främst kvällsaktiviteter då de ”spårat ut”. Eventuellt går den att hyra
dagtid men var lite tveksamt där också.
Kåren kan ej hyra ut då de tyvärr inte kan ha någon ansvarig på plats det datumet.
Ska fråga NV och trossen.
Fortsätter att planera insparken. Kommer delegera uppgifter. Alla får gärna hjälpa till
med förslag på lekar och aktiviteter.Presentation av styrelsen kommer istället ske en dag istället för en kväll. Här får gärna posterna själv ge förslag om aktivitet också.
Har kollat kostnader med grillo för toga sittningen. Kommer vara samma dag som
förra årets inspark. I år kommer vi hålla till i paviljongdelen istället för i ”restaurang”
delen. De kommer fixa tak och infravärme. Kommer vara 30 min mingel. Start 17.30.
Middag start 18:00. Tanke att ha en fördrink.
Ska ha möte med Söderhielmska angående finsittningen på onsdag.
Går nu att anmäla sig till insparken.

Förfrågan att vara med i projektgrupp inför examensittningen. Alice och Julia i trean
kan ställa upp!
HR- cheferna är valda. Kommer även vara två lagledare per lag. Alla faddrar kommer
att vara antingen nykterphadder, jobba på kåren eller i tälten. Angående summergames, idé att få dit utställare som har lite mer med PA att göra?
20 mars är det fadderutbildning på folketshus cirka 9–15, fadderfest på kvällen.
22 mars är det dags att välkomna nollorna! Tider om detta kommer senare.

Vi behöver rensa driven då det inte är så mycket utrymme kvar.

5.5 Utbildning
Var på möte i torsdags med utbildningskommittén. Var intressant. Det var mycket
klagomål från alla föreningar. Alla lärare verkar tyvärr inte ta sitt arbete på allvar.
Ladok har det varit lite problem med. Varje terminsstart har hela sidan hängt sig då
nya lärosäten läggs till.
Just nu är det mycket plagiat och det har varit många fall i disciplinnämnden. Fälls du
i den blir du avstängd från skolan. Vanligaste felet är att gamla tentor skickas vidare
och att text från böcker endast skrivs in utan att skrivas om.
Angående anonyma tentor. Går ej att publicera en tenta i taget och ifall någon då
slutar och inte lämnar in tentan går de ej att publicera då det är anonymt och ej hitta
vilka som slutat. Detta ska kollas på.
Varje doktorand som ska föreläsa behöver föreläsa för andra lärare innan de får
föreläsa, varför inte för elever? Kåren har tänkt ta upp detta under ett möte.Kåren söker även elever till möten för förbättringar i skolan och vid varje program. Ersättning utgår. Utbildningsnämnden är cirka 1 gång i månaden.

5.6 Kommunikation och marknadsföring
Rebeckas kompis kan koda om hemsidan. Ta bort vision. Ta bort telefonnumret
längst ner. Inte byta typsnitt. Vad ska vi ha för bild? Kolla ifall högskolan har någon
bild vi kan låna?
Kolla med Maja angående att bilderna blir stora på hemsidan när de publiceras.
Fia-galan – kul med alla utmärkelser. Vill gärna lägga ut bilder på dessa!
Java har bytt ägare. Måste kolla upp hur det blir med våra förmåner. Även kolla med
Basilika och Bakfickan.
Skicka ut information angående PVD.

6. Diskussionspunkter
6.1 Styrelseutbildning
13–16 den 29 mars.

6.2 PVD
Ska vi betala resor dit och hem? För hur många?
Vi bjuder 10 stycken utanför styrelsen på resan till PVD.

7. Beslutspunkter
7.1 Orförandeträff p-riks
Vem åker istället för Sofia med Alexandra? Temat är ledarskap, kommer vara föreläsningar
och workshops. Rebecka hänger med på ordförande träffen.

7.2 Ekonomin
P-riks säger att det är okej att ge bort presentkort för att Julia ska fixa ekonomin. P-riks
betalar ca 25 000–30 000 kr för en revisor. Vi har beslutat att Julia fixar ekonomin. Julia har
bokfört hela 2016 nu. Balansräkningen är i balans. 2017 diffar 68 kronor. Detta behöver en
revisor kolla på. Julia får 130/kr timme som betalas ut i presentkort. Alexandra och Arvid
kollar på tidrapporten för slutgiltig summa.Ringt revisor angående slutgiltig koll på boksluten. V.13 ska det bokas möte.

8. Övriga punkter

 

9. Nästa möte
27 mars 16:15 11:316
10 april 16:15

10. Mötet avslutas
Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare

 


Sofia Johansson

 

Ordförande

 


Alexandra Snetselaar

 

Justerare

 


Emma Henningsson

 

PA Gefle studentförening

Protokoll

Datum: 1/3-2018
Tid: 16:00
Plats: 11:316
Protokoll nr: 2
Närvarande med rösträtt: Alexandra Snetselaar, Sofia Johansson, Arvid Dusinkiewicz,
Dennis Vall, Emma Henningsson, Linn Wigren, Moa Särland, Olivia Liw, Rebecka Holmgren
och Sonja Blanca. Julia Strömberg
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alexandra Snetselaar
Mötessekreterare: Sofia Johansson
Bilageförteckning:

FORMALIA
1. Mötets öppnande
Ordförande Alexandra hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Rebecka Holmgren3. Genomgång av dagordning
3.1 Dagordning presenteras
3.2 Fastställande av övriga punkter

ÄRENDEN
4. Genomgång av föregående protokoll
5. Informationspunkter
5.1 Ordförande

Alex och Sofia var på hockey och hade en monter. Inte så många besökare tyvärr.
Skickat iväg papper till Nordea om firmatecknare.
Alexandra och Sofia ska ha möte med folkuniversitetet om studiecirklar. De har sagt
att vi kan räkna med att det sponsrar våra styrelsetröjor som ska beställas.

Alexandra har varit på föreningsmöte med Emma och Moa. HIG-korten ska bytas ut.
Dessa kommer bytas innan de nya korten kommer.

Den 20 augusti är fadderutbildning på folketshus, 22 augusti börjar insparken och
nollorna kommer hit!
Kåren byter styrelse i juni, de nuvarande ska arbeta för ett bättre klimat vid
tentaskrivning. De ska utveckla nyktraevent. Påminnelse om att FIA-galan för alla
ideellt aktiva är den 9:e mars. Tidigare har kåren anordnat dam/herr sittning, dags att
byta ut detta. PUL ska ändras 14 april. 19/20 mars är det akademisk högtid. Varför
finns ej anonyma hemtentor?
5.2 Ekonomi
Väntar på att bokföringen ska lösas.
Verksamhetsbidraget, vad kan vi söka för? Lägga till för överlämningssittningen vi
haft. Arvid lägger upp det gamla dokumentet på driven – alla läser igenom till nästa
styrelsemöte.
5.3 Näringsliv

Vision har sagt upp samarbetet – vi förlorar 4000: -. De har inte längre råd att
sponsra oss. 20 mars går avtalet ut, kom ihåg att plocka bort vision från hemsidan.
Kolla upp om vi får pengar för i år.
Tänkt börja leta nya samarbetspartners. Ge gärna förslag.
23 november är HR-dagen, ordna sittning efter detta! Lokal för HR-dagen är bokad,
Valhall, föreläsningssal, garderobslokal + utrymmet utanför Valhall. Boka
monterbord. Boka rävhallen + fårhallen.
Har skickat förslag om lunchföreläsning med Jusek. Kurs i retorik den 9 april.
Inväntar svar där.
Försöker få kontakt med unionen angående lunchföreläsning. De verkar ha bytt
kontaktperson.
Akademikerförbundet vill ha lunchföreläsning runt insparken. Vill gärna ha detta
istället för att stå på ”summergames”.
5.4 Evenemang
Har haft överlämningssittning. Bra respons. Var lite otydligt att vi hade bokat hela
lokalen då det satt andra gäster från tiden vi bokat. Detta löste sig. Faktura skickas till
kåren.
23 mars blir det Ove-sittning med HIP. Haft möte med trivsel. Har bestämt lokal och
mat. Invigningen ska ske tillsammans med HIP. Arvid läser ur eden. Olivia delar ut
straff. Kolla upp rekvisita, behöver köpas saft + shotglas.. Faddrar ska samlas 16:45
vid Valhall. De som ska invigas samlas 17:00. Hip har ansvar över lokalen för
sittningen, Idun. PA har hand om ekonomin. Är en fulsittning, alla tar med egen
dricka. Sista anmälningsdag är 16 mars.
Alla som ska vara fadder under insparken ska ha en Ove.

Arbetade på NV igår och på HIPs sittning. Gick bra!
Pratade med Gavlecon angående samarbete. De uppskattade hjälpen på NV.5.5 Utbildning
Har möte den 7 mars med utbildningskommittén. Ev. pluggmöte inför arbetsrätten i
ettan.
Planera in map.
5.6 Kommunikation och marknadsföring
Har skickat ut infobrev till samarbetspartners. Många svarade att de såg framemot ett
nytt verksamhetsår.
Kolla hemsidan för att ta bort visionsmärket. Är krångel med hemsidan vid kodning.
Fortfarande problem med kameran. Bilderna från sittningen blev bra när blixten
användes. Problem med skärpan utan blixt. Kolla med elgiganten ifall det är något fel
med kameran.
6. Diskussionspunkter
6.1 Förväntningar på styrelsen

Diskutera våra åsikter om våra förväntningar på styrelsen.
Alex läste alla punkter och resten fick alla säga till om något saknas/är dåligt.
Vi kom överens om att ha arbetstid 9–21.

6.2 Utskrifter
Vi har inget kort för föreningen då det måste vara en person som är skriven på kortet, detta
kanske ändras på det nya systemet?
Går att skriva ut med USB från vissa skrivare i nuläget.

7. Beslutspunkter
7.1 Ekonomin
Från protokoll 1: Två alternativ för att fixa de felaktiga boksluten/bokföringarna: 1. Gå till revisor som
löser allt, kanske drar iväg i pris. 2. Betala Julia som är insatt och sedan ge sista kollen till en revisor.
Kolla offert för revisor. Kolla vad Julia vill ha som ersättning. Får vi betala Julia? Kolla detta med p-
riks. Bordlägger detta till nästa styrelsemöte och tar ett beslut då.

Revisorn vill ha ca 2500: – per bokföring + moms. Julia 130:-/ timme. Julia kan försöka ha detta klart
till april om inget oförutsett händer.
Arvid kollar upp med revisor om vi kan få fast pris?

Tak för vad vi vill lägga ut på detta: max 10 000 kr.
Alexandra kollar med p-riks.
Bordlägger till nästa styrelsemöte.
7.2 Datum för styrelseutbildning
29 mars på eftermiddagen ca 13.00.
7.3 Lösenord
Beslut om att byta lösenord på alla kanaler vi har då det inte byts ut på länge.
8. Övriga punkter
8.1 Ska vi köpa nya märken? Göra nya märken?
Olivia skulle kolla hur många märken som finns till dagens möte 1/3.
Inte beställa nya drittsekk.
Beställa nya av de andra som börjar ta slut.

Ev. skapa ett nytt märke som kan köpas vid insparken.
Diskuterar vidare om detta.
9. Nästa möte
12 Mars 16:15 i sal 11:316
27 Mars 16:15
10. Mötet avslutas
Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare

___________________________________________________________
Sofia Johansson

 

Ordförande

___________________________________________________________
Alexandra Snetselaar

 

Justerare

___________________________________________________________
Rebecka Holmgren

 

 

 

PA Gefle Studentförening

Protokoll
Datum: 15 februari 2018
Tid: 14.00
Plats: 31:524
Protokoll nr: 1
Närvarande med rösträtt: Alexandra Snetselaar, Sofia Johansson, Arvid Dusinkiewicz,
Dennis Vall, Emma Henningsson, Linn Wigren, Moa Särland, Olivia Liw, Rebecka Holmgren
och Sonja Blanca.
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alexandra Snetselaar
Mötessekreterare: Sofia Johansson
Bilageförteckning:

FORMALIA
1. Mötets öppnande
Ordförande Alexandra hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Moa Särland
3. Genomgång av dagordning
3.1 Dagordning presenteras
3.2 Fastställande av övriga punkter

ÄRENDEN
4. Genomgång av föregående protokoll
5. Informationspunkter
5.1 Ordförande
Har träffat rektorn på Gavlerinken. De ska göra en Youtube kanal med olika
studenter som visar högskolan och vad det gör under dagarna.
Börjat kolla på styrelsetröjor, skriv vilken storlek samt vilket namn som ska stå på
tröjan så fort som möjligt så de kan beställas.
Sponsring med folkuniversitetet, boka in möte med dessa så vi kan få pengar för att
vi har våra styrelsemöten.
Öppethus var inte speciellt stort intresse. Skolan ska satsa mer på gymnasieskolor.
Nästa år kanske det då kommer fler?
Föreningsmöten, viktigast är att PA blir representerade, i början är det bra ifall
ordförande och event går, andra får också gå om de vill.
5.2 Ekonomi
Haft överlämning.
Fått inloggning till Visma.
Vi har ett kort som ska användas till att köpa saker till föreningen. Förslag att event
ska ha hand om kortet. Ifall pengar läggs ut ska det stå datum och namn på kvittot.
Vi får bidrag från p-riks. Inte glömma bort att ansöka om det. Ex. på saker vi kan söka
bidrag för är lunchföreläsningar.
5.3 Näringsliv
Har haft överlämning.
Ska kolla på gamla avtal och förnya dessa med våra samarbetspartners.
Fått inbjudan från akademikerförbundet om samarbetsavtal.
Ska sätta sig in i allt för att kunna börja planera HR-dagen.
5.4 Evenemang
Haft överlämning.
Planerar överlämning-sittningen. Har varit lite krångel med överlämningssittningen då
det lovats att alla som kom på årsmötet skulle få gå gratis. Det var många som kom
på årsmötet och det hade inte riktigt räknats med så många i budgeten. 36 stycken är
anmälda just nu.
Börjat planera en ove-invigning, minst 3 som ska invigas. Försöka få fler att köpa
ove, alla kan försöka hjälpa till och få flera att köpa ove och komma på sittningar. Ha
en sittning efter denna med Hip och ev. Pig och Cult.
Börja planera insparken i mars, främst lokaler till togan och finsittningen. Kolla med
andra föreningar vad vi ska göra. Ev. starta en egen vinbränboll, kanske med hip?
Tipsa gärna event om aktiviteter till insparken!
5.5 Utbildning
Haft överlämning.
Börjat förbereda inför MAP på söndag. Kommer finnas ett tillfälle under våren, främst
för 2: or och 3: or. Ska skriva under avtal med Assesio på söndag.
Ska gå med i en förening med kåren. Kommer sitta med i möten angående
utbildning. Ex. bra och dåligt med kurserna.
5.6 Kommunikation och marknadsföring
Har haft överlämning.
Ska försöka fixa kameran, den är lite skev.
Vill försöka få ut fler bilder och filmer. Ex. med filmer från insparken för att få folk att
tagga till.
Redigera och fixa bilder som vi togs till styrelsen. Skicka ut 2–3 bilder till varje person
så får alla välja själva.
Presentation på instagram, vad ska vi ha med? Lägga ut dessa presentationer på fb
och hemsidan.
Alla är inte med PA-palle, hjälp gärna till att lägga till folk så alla blir inbjudna på
event.
Vill försöka byta bilden med böckerna på hemsidan. Försöka hitta lösning på detta?
Ev. byta typsnitt också.

6. Diskussionspunkter
6.1 Styrelsemötenas upplägg
Planera in två möten i förväg för att kunna planera lite bättre.
Viktigt att så många som möjligt är med på alla möten.
6.2 Datum för kickoff med styrelsen
1 Mars: Middag + aktivitet. Förra året åt de middag på pinchos, skulle vara kul med
en aktivitet för att lära känna varann. Middag på Sarahs?
6.3 Datum för styrelseutbildning
Viktigt att gå för att se vad en styrelse egentligen gör! Förslag på 23 mars, vid
lunchtid.
6.4 Personal till HIPs tacksittning
Olivia, Sonja och Emma jobbar på Hips tacksittning den 28 februari.
6.5 Förväntningar på styrelsen
Alex skapar ett dokument på drive med förväntningar för styrelsen som helhet. Samt
förväntningar på enskilda roller. Alla får gå in och kolla och fylla i dokumentet. Finns tidigare
dokument att tjuvkika på. Gör detta senast 1 Mars.
Förväntningarna kan ex. vara att synas på möten och inte sitta hemma och kolla på tv
istället. Tidsram när vi skriver till varann? Ex. inte innan 8.00 på morgonen och inte efter 9.00
på kvällen.
7. Beslutspunkter
7.1 Inköp av styrelsetröjor
Ja, vi ska köpa in styrelsetröjor.
7.2 Förnyelse av samarbetsavtal
Ja, vi vill förnya våra samarbetsavtal.
7.3 Kaffebryggare
Köpa ny? Ja, det ska köpas en ny kaffebryggare.
7.4 Ekonomi
Två alternativ för att fixa de felaktiga boksluten/bokföringarna: 1. Gå till revisor som löser
allt, kanske drar iväg i pris. 2. Betala Julia som är insatt och sedan ge sista kollen till en
revisor.
Kolla offert för revisor. Kolla vad Julia vill ha som ersättning. Får vi betala Julia? Kolla detta
med p-riks. Bordlägger detta till nästa styrelsemöte och tar ett beslut då.
8. Övriga punkter
8.1 Märken
Köpa in nya av de som tagit slut? Göra nya märken? Olivia kollar till nästa möte.
9. Nästa möte
1 Mars 16:00
12 Mars 16:15
10. Mötet avslutas
Ordförande tackade alla närvarande och förklarar första mötet avslutat.

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare

__________________________________________________________
Sofia Johansson

 

Ordförande

__________________________________________________________
Alexandra Snetselaar

 

Justerare

__________________________________________________________
Moa Särland

 

PA Gefle Studentförening

Årsmöte

Protokoll
Datum: 2018-02- 01
Tid: 16.15
Plats: 11:316
Protokoll nr: 16
Närvarande med rösträtt: Sofia Johansson, Olivia Liw, Moa Särland, Emma Henningsson,
Rebecca Holmgren, Linn Wigren, Arvid Dusinkiewicz, Dennis Vall, Albin Andersson,
Anders Persson, Angelica Hammarström, Per Johansson, Enna Nogo, Sara Gehrke, Isabelle
Sandström, Ingrid Hammarstrand, Mathilda Nedelius, Paulina Johansson, Malin Levén, Emil
Gilliusson, Karl Svedlund, Noah Sjöberg

Närvarande utan rösträtt: Alice Brinkhagen, Erika Jansson, Julia Strömberg, Emmy Aho,
Maja Malm, Jennifer Flyckt, Alexandra Snetselaar, Adrian Lyng, Linnea Roslund, Julia
Lindqvist ,Viktoria Branteström, Oliver Langenberg, Nils Baehre,
Mötesordförande: Simon Grandin
Mötessekreterare: Elin Ljung

Bilageförteckning:
Bilaga 1, Verksamhetsberättelse 2017.
Bilaga 2, Resultatrapport.
Bilaga 3, Balansrapport.
Bilaga 4, Revisionsberättelse.
Bilaga 5, Valberedningens nomineringar.
Bilaga 6, Förslag verksamhetsplan 2018.
Bilaga 7, Budgetförslag 2018.
Bilaga 8, Ändringar av PA Gefles stadga.
Bilaga 9-10, Ändringar av PA Gefles stadga 2.

FORMALIA
1. Mötets öppnande

2. Mötets behörighet
mötet rösts behörigt fastställs
3. Yttrande och närvarorätt
4. Val av mötesordförande
Simon Grandin väljs till Mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
Elin Ljung väljs till Mötessekreterare.

6. Val av justerare tillika rösträknare (två stycken)
Albin Andersson, Noah Sjöberg väljs till justerare och tillika rösträknare
7. Fastställande av dagordning
dagordningen fasttälls
ÄRENDEN
8. Verksamhetsberättelse 2018
Ordförande går igenom Verksamhetsberättelse 2018. Se bilaga 1.
Verksamhetsberättelsen godkänd
9.   Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för innevarande år
Då det inte finns något bokslut för årsmötet 2016 har det varit svårt att vara med bokföringen
i 2016 är fel. Debet och kredit bytt plats. Kan ej fatta ett beslut om bokslut idag. Har omsatt
några tusen lappar med resultatet är 13, 800. 11 466, 50 ska lager och råvaror ska det stå
egentligen. Detta är att det blivit fel i bokföringen. En leverantörs skuld finns sedan 2016 13,
800kr. detta har ”betalats av” detta styrelse år. Detta har reducerat bort. 27 600 ska minskar
från 46 657,50 (inköp varor). Ett negativt resultat skulle fortsatt ligga på 13, 406?. Revisor har
granskat och tycker det ser bra ut. Det sur i slutändan att det skulle vara ett positivt resultat
detta styrelse år. 109 000kr fanns 2017 och 106 000kr finns idag 2018. Detta är våra
tillgångar 106 000kr till. Värdet i januari 91, 400kr men det som egentligen har gjort har man
plussat på det lager som redan fanns. 3,615 kr fanns i kassalåda men sats in på konto nu.
Inget beslut om korrekt bokslut kan tar idag.
Fastställande av den ekonomiska berättelsen godkänd.
(revisionsberättelse finns från revisor som lästes upp)
10.  Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs på 200kr

11. Val av styrelse 2018, se bilaga 5.
Årsmötet beslutar om att anta nomineringsstopp..
 Val av Ordförande
Alexandra Snetselaar Fastställs som ordförande
 Val av Vice Ordförande
 Sofia Johansson Fastställs som vice ordförande
 Val av Ekonomiansvarig
 Arvid Dusinkiewicz Fastställs som Ekonomiansvarig
 Val av Utbildningsansvarig
 Dennis vall Fastställs som Utbildningsansvarig
 Val av Eventsansvarig
 Moa Särla Fastställs som Eventansvarig
 Val av Vice Eventsansvarig
Emma Henningsson Fastställs som Vice Eventansvarig
 Val av Näringslivsansvarig
 Rebecka Holmgren som Näringslivsansvarig
 Val av Vice Näringslivsansvarig
 Linn Wigren Fastställs som Vice Näringslivsansvarig
 Val av Kommunikationsansvarig
 Sonja-Banca Biedrzycki Fastställs som kommunikationsansvarig
 Val av Marknadsföringsansvarig
 Olivia Liw Fastställs som Marknadsföringsansvarig

12. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år
Ordförande går igenom Verksamhetsplanen för år 2018. Se bilaga 6.
Verksamhetsplanen godkänd
13. Korrigering av bokslut 2016 och 2017
revisor har kollat på räkningarna som visats innan, för att det ska vara rätt för bokföringslagen
så måste det bokföras rätt för 2016. Detta ligger på föreningen att verkställa.
Förslag att ”gamla” kassör hänger kvar och hjälper till med att bokföra rätt, mot betalning.
Detta verkställs av den nyvalda styrelsen.
Revisor i Gävle som hjälper till att slutföra två bokslut (någon från föreningen, Kassör?, gör
”hästjobbet”) 5000kr plus moms.
Ordförande Alexandra och avgångna kassör Julia finns som stöd i det ekonomiska.

Fastställs att kommande styrelse får vara ansvariga för beslut om nästkommande års
korregering
14. Förslag på budget för nästkommande år
Bilaga 7. Budgetförslaget är godkänt
15. Motioner
 Ändring av PA Gefles stadga. Bilaga 8.

 Ändring av PA Gefles stadga. Bilaga 9-10.
Ett extra insatt årsmöte för ”förslaget på stadgan”
Pa-gefles stadga godkänns
Förslaget på stadgan godkänns
16. Övriga punkter
ska finnas ett ”kontrakt” som skrivs under av styrelsen 2018/19
17. . Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen 2017
Beslut om ansvarighetsfrihet för ”gamla” styrelsen fastställs
18. Mötet avslutas
Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

UNDERSKRIFTER

___________________________________________________________________________
Mötessekreterare
Elin Ljung

___________________________________________________________________________
Mötesordförande
Simon Grandin

___________________________________________________________________________
Justerare tillika rösträknare
Albin Andersson

Justerare tillika rösträknare
Noah Sjöberg

 

Protokoll styrelsemöte 14
Datum: 2017-12-11

Tid: 15:15
Plats: 11:316

Protokoll nr: 14

Närvarande med rösträtt: Alice Brinkhagen, Erika Jansson, Julia Strömberg, Emmy Aho, Maja Malm, Jennifer Flyckt, Alexandra Snetselaar, Adrian Lyng, Linnea Roslund, Julia Lindqvist

Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alice Brinkhagen
Mötessekreterare: Erika Jansson
Bilageförteckning:

Öppet styrelsemöte
FORMALIA


1. Mötets öppnande
Ordförande Alice hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare


Alexandra Snetselaar välj in som justerare.
3. Genomgång av dagordning


3.1 Dagordning presenteras


3.2 Fastställande av övriga punkter
ÄRENDEN4. Genomgång av föregående protokoll

5. Informationspunkter


5.1 Ordförande

Styrelsemys den 11/12. Julklappar inköpta.

Planeringen inför årsmötet är i full gång. Har en plan om att bjuda alla medlemmar som kommer på en sittning.

Vice ordförande:
Kommer att lämna in uppgifterna från våra studiecirklar till folkuniversitetet efter dagens styrelsemöte, då allt ska vara inlämnat innan årsskiftet till dem.
5.2 Ekonomi
Bra ekonomi i föreningen.

Alla fakturor ang. HR-dagen är utskickade.

Ekonomipolicy – har arbetat och tagit fram ett förslag. Denna kommer att presenteras för styrelsen. Policyn kommer att läggas fram på årsmötet, förslag om ändring i stadgan. Förslag om detta är för att säkra vår ekonomi i föreningen om vi skulle stöta på problem i framtiden.

Möte med revisorn – ska kolla över ett nytt datum ang. träff med henne då den som var inbokad inte blev av.

Bokslut – kommer att se över och arbeta med detta. Arbetar tillsammans med ordförande med det.
5.3 Näringsliv
Lunchföreläsning – boka in det i februari. Detta för att underlätta för nya styrelsen. Vill inte att de ligger för många lunchföreläsningar för nära varandra i tid.

Arbetar med ett överlämningsdokument inför årsmötet så att överlämningen till nya styrelsen blir lättare. Ska även höra av sig till olika företag för att få förbättringspunkter.

Ska städa i styrelseskåpet då de blev mycket saker som slängdes in där efter HR-dagen.

Utvärdering av HR-dagen från medlemmarna – svårt att veta hur de ska få till det för att få många att svara på den. Vore bra att få ut någon enkät.

Kolla upp om Eva Boman kan delta vid årsmötet för att se hur de fungerar i föreningen. Vilken kan underlätta i framtiden när de kommer till kontakt med henne och inbokning av ”speciella dagar”.
5.4 Evenemang
Galagasque – har fått positiv feedback och känner sig nöjda. Väldigt nöjda med arbetet som deras utskott gjort.

Julsittning nu på onsdag 13/12. Alla föreningar är inbjudna. Ungefär 40st har anmält sig hittills. Anmälan stänger idag.

Ska sammanställa de levande dokumentet. Kommer att ta tag i det mer efter jul.

Överlämningssittning med nya styrelsen – detta för att underlätta för nya event att komma igång. Gamla och nya event kommer att arbeta tillsammans med denna. Mål att alla som kommer på årsmötet ska få gå på denna sittning gratis.
5.5 Utbildning
Avtal med Assessio – det som ingår är platser för 20 studenter i MAP. Fördjupningskursen verkar inte ingå. Avtalet gäller i 12 månader och man måste säga upp de 3 månader innan om man vill säga upp det.

Datum i fördjupningskursen i MAP – förslag ligger på 18/2 och 25/2. Så detta kommer den nya styrelsen få arbeta med.

Utvärderingsmöte – fortfarande väldigt få som svara på utvärderingarna.

Kursansvariga i företagsekonomi var väldigt upprörd med utvärderingen då de va väldigt hård kritik. Viktigt att tänka på vad man skriver i denna. Förslag om att göra en ny utvärdering för att kunna få göra denna ordentligt och få fram viktigt information. Ska boka in ett möte med den berörda kursen för att förbättra strukturen kring kursen.

Datum för utbildningskommitté: 19/12.
5.6 Kommunikation och marknadsföring


Marknadsföring:
Ska sätta ihop en sammanfattning av alla poster och marknadsföra. Den kommer publiceras på hemsidan. Länkar även detta på Facebook, Instagram och Snapchat. Har kontakt med Valberedningen ang. det och hjälper varandra med detta.

Märken till Hip – de har betalt dem men de har inte fått deras. Tar kontakt och lämnar över dem till de.

När vi städar ur skåpet deltar Maja så att hon kan räkna alla Ovar. Ska rapportera det till ekonomiansvarig efter det. Den information ska ske innan årsbokslutet.

Ska fixa de levande dokumentet inför årsmötet

Julhälsningar skickas ut till våra samarbetspartners innan jul. Vi skickar även julkort till de företag som vi har förmåner hos. Ska kolla över hur de har gått med våra förmåner, utvärdera dessa.

Vad ska vi göra med våra overaller som är fel färg? Funderar över detta.
Kommunikation:
Ansökan till Styrelsen 2018 öppnar på onsdag den 13/11.

Marknadsföra årsmötet – kollar över om det går att fixa ett bildspel från insparken. Kollar med Martin från Hip om han kan hjälpa oss med detta. Emmy tar kontakt med honom.

Kameran – har inte hunnit kolla upp det men ska kolla över detta. Adrian kollar på den.

Lägger in den nya mailen på hemsidan.

 

5.7 Valberedningen.
Det rullar på bra, vill vara aktiva och leta reda på rätt personer för styrelsen 2018.

Önskemål att man ska ha kunna nominera personer till styrelsen om personen i fråga inte vågar söka själv. Bra att få upp denna några dagar efter anmälan öppnar. Har kontakt med kommunikation ang. detta.

 

6. Diskussionspunkter


6.1 Ekonomipolicy
Ekonomiansvarig går igenom förslaget på policyn.

Denna kommer att läggas upp på drive så att alla i styrelsen kan läsa igenom och komma med eventuella synpunkter.

Presenterar detta mer på nästa styrelsemöte.
7. Beslutspunkter


7.1 Bokning av styrelsemöte

Styrelsen beslutar om att genomföra nästa styrelsemöte är den 18/1 kl. 16:15.

7.2 Avslutningsmiddag


Styrelsen beslutar om att ha avslutningsmiddag den 1/2 efter årsmötet.

7.3 Årsmöte 2018


Styrelsen beslutar om att genomföra årsmötet den 1/2 kl. 16:15.
8. Övriga punkter
9. Nästa möte
Torsdagen den 18/1 kl.16:15
10. Mötet avslutas
Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare

Erika Jansson

 

Ordförande

Alice Brinkhagen

 

Justerare

Alexandra Snetselaar

________________________________
Protokoll styrelsmöte 13
Datum: 2017-11-28

Tid: 16:15
Plats: 11:316

Protokoll nr: 13

Närvarande med rösträtt: Alice Brinkhagen, Erika Jansson, Julia Strömberg, Emmy Aho, Maja Malm, Jennifer Flyckt, Alexandra Snetselaar, Adrian Lyng, Julia Lindqvist

Närvarande utan rösträtt:

Mötesordförande: Alice Brinkhagen

Mötessekreterare: Erika Jansson
Bilageförteckning:

FORMALIA1. Mötets öppnande
Ordförande Alice hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare


Jennifer Flyckt väljs som justerare.

3. Genomgång av dagordning


3.1 Dagordning presenteras


3.2 Fastställande av övriga punkter
ÄRENDEN4. Genomgång av föregående protokoll5. Informationspunkter


5.1 Ordförande
Öppet styrelsemöte 11/12. Vi bjuder på pizza och har möte. Förslag på att bjuda på maten efteråt och ha julfika under mötet.
Julia S och Julia L står för att inhandla glögg och peppakakor.

En AW med styrelsen den 11/12. Även där vi bjuder med utskotten.

Valberedningen – har kontakt med Emmy ang marknadsföring.

Återkommer med datum om årsmöte när schema för alla klasser kommit ut. Kommer ske runt v.6.

Studiecirklar för utskotten – då de inte kommer att ske så många träffar framöver kommer vi inte att få in så mycket pengar genom att genomföra detta. Vi tar med oss detta till nästa styrelse om dessa kommer att arbeta med utskott.

Stadgan – som den är formulerad nu så borde vi kunna göra en ändring i stadgan genom ett ordinarie- samt ett extrainsatt årsmöte. Lägger förslag om ändringar angående inval av ny styrelse tills årsmötet.
5.2 Ekonomi
Budget för galagasquen och HR-dagen ser bra ut. Har inte hunnit gå igenom alla kvitton men som det ser ut nu ser det bra ut.

Bokat in en träff med vår revisor. Kommer att ske helgen v.49.

Vem sköter det ekonomiska kring julsittningen? Vore bra om någon annan förening tar på sig detta då vi har tagit på oss de vid tidigare sittningar.
5.3 Näringsliv
HR-dagen är genomförd. Bra känsla och tycker att de gick bra.
Tråkigt att inte fler deltog.

Utvärdering för medlemmarna – ska kolla över det samt hur de ska gå till. Kommer ske i slutet av december/början av januari.

Fungerade bra med utskottet under HR-dagen. Ska kolla över ett utvärderingsmöte med dem.

De saker som låg i goodiebagsen som är kvar – vissa saker går att behålla till nästa år. Finns pastiller som man kan hämta om man vill. Näringsliv kollar över de olika påsarna och går igenom skåpet.

Fribiljetter till Olivia – dessa har inte delats ut. Försöker att ta kontakt med de som fick en exklusiv goodiebag för att dela ut dessa.

 

5.4 Evenemang
VoX tar på sig att sköta ekonomin med julsittningen.
Den kommer att genomföras den 13/12 där alla föreningar är välkomna. Efter det så är det eftersläpp på Trossen.

Galagasquen är genomförd – var en bra sittning. Många från PA som deltog.

Går jättebra med utskottet, de är väldigt drivna. Ska kolla över ett utvärderingsmöte med dem. Kommer troligen ske i januari.

Överlämningssittning – kommer troligen att bli av. Vill att detta är något som ska planeras gemensamt med nya och gamla eventansvariga. Kommer att äga rum runt slutet av februari.

Nyktertevent – kommer att vara vårt öppna styrelsemöte.

 

5.5 Utbildning
Pluggstuga genomförd – kändes bra. Johan Willander var på plats och hjälpte till. Var väldigt uppskattat och rekommenderas att ha en lärare även vid nästa tillfälle.

Assessio har tagit fram ett avtal som de ska skicka över. Jennifer kollar över detta och tar kontakt med någon annan i styrelsen om det är några frågetecken.

Utvärderingsmöte 29/11 – har man åsikter tar man kontakt med Jennifer

Utbildningskommitté i december – inget datum är satt.

Kommer troligen att bli en utbildning i personlighetstest i slutet av februari. Detta kommer då att vara en fortsättningskurs på MAP.

Utskott – är i det stora nöjd, la ner mycket jobb med pluggstugan. Är en bra idé att ha ett utskott i utbildning i fortsättningen.
5.6 Kommunikation och marknadsföring
Kommunikation:
Marknadsföring av posterna, alla videos ska skickas in till Emmy senaste måndagskväll.

Styrelsekameran – alla bilder som är tagna är tagna med fel format så alla är suddiga. Men de är inte så suddiga att de inte kan läggas ut på Facebook. De tar kontakt med El-Giganten för att kolla över inställningar och liknanden.

Alla poster får lägga upp sina egna videos på Instagram när de kommer till att marknadsföra sin post för valberedningen.

LinkedIn – Börja använda den mer. Lägga ut när vi har utbildningsdagar, lunchföreläsningar och HR-dagen. Även om vi åker iväg på andra arbetsmarknadsdagar. Bra att påminna den nya styrelsen om att den finns och att de ska använda sig av denna. Bra att marknadsföring- och kommunikationsansvariga även har tillgång till denne.

Vill göra en video/bildspel med en återblick till insparken.

Profilbild på Instagram – ta en bild på Palle.

Om två event krockar i veckoschemat – hur ska detta marknadsföras och vad ska prioriteras? Vi prioriterar våra egna. Om skolan ex har två föreläsningar kan båda marknadsföras.
Marknadsföring:
Väldigt lugnt just nu.
Kommer att lägga in valberedningen på hemsidan som en nyhet.
6. Diskussionspunkter


6.1 Enskild styrelsemail för alla poster
Ny mail till Emmy (kommunikation) – kommunikation@pagefle.com
Alice fixar det.
6.2 Utvärdering av HR-dagen
Åsikt från utställarna – de som stod i fårhallen tyckte att de hade en lite sämre plats. Då många rörde sig kring PA:s monter i rävhallen.

Förslag att ha lite mindre salar, då Valhall sväljer väldigt många personer. Förslag att man annars kan spärra av ”övre delen”. 33:202 och 33:203 är bra annars bra salar att föreläsa i.

Bra med case-tävling. De lockade väldigt många och ANTS var väldigt nöjda.

Viktigt att man fortsätter att påminna och ”tjata” på klasserna att de ska komma samt att berätta om vad som kommer att ske samt vilka priser som kommer att erbjudas.

Förslag om en tidslinje om att påminna om HR-dagen. Så att de inte schemalägger någon föreläsning under denna dag.

Överlag väldigt nöjda med resultatet.
6.3 Effektivisering av kommunikationen
Effektivisera kommunikationen mellan de olika föreningarna då de inte vet vem man ska ta kontakt med. Förslag att gå ut med uppgifter i styrelsegruppen om vem de ska ta kontakt med beroende på vad de har för ärende. Detta för att rätt person ska bli kontaktad direkt. Emmy tar kontakt kåren för att föreslå detta.

Viktigt att stå på sig att om de har något viktigt får de maila och inte ta kontakt via Facebook.

Bra att ta upp på ett styrelsemöte hur de fungerar och att man inte ska kontakta varandra efter en viss tid på kvällen. Sätta gemensamma regler för alla styrelser. Bra inför nästa styrelse.

Tar upp detta på nästa föreningsmöte.
6.4 Vid vilken summa ska vi fatta beslut om inköp vi gör med pengarna från vårt bidrag.
Bestående saker av värde –
Överföringar ekonomiansvarig till ekonomiansvarig – Ordförande behöver skriva under i bokföringen den transaktionen till ekonomiansvarig.
Skriva en policy kring det att lägga in i stadgan. 
Julia S och Alice kollar över detta till nästa möte.

7. Beslutspunkter

8. Övriga punkter


8.1 Föreningsmötet


Togs upp att de är många event med alkohol, därför är det bra att vi lockar med nyktraevent, ex pluggstuga. För att locka en bredare publik.

Alkoholnivån – enligt kåren har den ökat de senaste åren. Vilket kan göra att många väljer att inte gå på sittningar eller liknande. Bra om de tar kontakt med de föreningarna som de tycker berörs av detta.
Förslag om att man som ideellt aktiv kan få medlemskap i kåren, vilket kan gynna flera parter.
Förslag att skicka flera representanter från de olika styrelserna för ett diskussionsmöte vilket kan göra en öppnare dialog och kan få ut mer av mötet då de blev svårt att få till det nu.

9. Nästa möte
11/12 kl.15:15

10. Mötet avslutas


Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare

Erika Jansson

 

Ordförande

Alice Brinkhagen

 

Justerare

Jennifer Flyckt

________________________________

 

 

Protokoll styrelsemöte 12

 

Datum: 2017-11- 08
Tid: kl. 16:15
Plats: 51:221
Protokoll nr: 12
Närvarande med rösträtt: Alice Brinkhagen, Erika Jansson, Julia Strömberg, Jennifer
Flyckt, Alexandra Snetselaar, Adrian Lyng, Julia Lindqvist
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alice Brinkhagen
Mötessekreterare: Erika Jansson
Bilageförteckning:

FORMALIA
1. Mötets öppnande
Ordförande Alice hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Julia Lindqvist väljs som justerare

3. Genomgång av dagordning
3.1 Dagordning presenteras
3.2 Fastställande av övriga punkter
ÄRENDEN
4. Genomgång av föregående protokoll

5. Informationspunkter
5.1 Ordförande
Möte med P-riks – Gick igenom styrelsearbete och olika ekonomiska aspekter.
Informera våra medlemmar att de automatiskt blir medlemmar i P-riks när de går med
i PA Gefle.
Förslag: om styrelsen ska köpa in en vara så ska det finnas ett maxbelopp, ska vi
införskaffa något som är dyrare än det behöver vi besluta om detta vid ett
styrelsemöte. Lägger förslag som beslutspunkt.
Möte med valberedningen – De har fått datum för de öppna styrelsemötet, där de
gärna ska medverka. De har diskuterat marknadsföringen med Emmy.
Boka in årsmötet – återkommer med datum när schema har kommit ut.

Vice ordförande
Folkuniversitetet, skapa studiecirklar för de olika utskotten. Måste finnas en
ansvarig för varje cirkel. Erika skickar ut de dokument dom behövs till de olika
posterna.

5.2 Ekonomi
Komma ihåg att hålla ordning i styrelseskåpet.
Vi har fått våra verksamhetsbidrag på 9800kr. De vill även ha en tydligare
redovisning vad pengarna vi har fått har använts till för att gynna våra medlemmar
och hur de har fått tagit del av dem.
Har börjat göra ett dokument med de som har betalat in till gasquen.
Julia kollar upp med Linnea angåeden en återbetalning från togasittningen under
insparken.
Bokslutet – har inte börjat kolla på det men de kommer att komma nu vid årsskiftet.

5.3 Näringsliv
Har träffat valberedningen, de vill att styrelsen under HR-dagen kort berättar om sig
och vad vi gör.
Hr-panelen: Har fått en intresserad nu och fortsätter att leta efter fler. Tanken är att
de kommer få svara på frågor som publiken har röstat fram. Frågor som är
arbetsrelaterade. Vill ha minst 3 personer som medverkar i detta. Bra om det finns en
moderator som styr samtalet. 13:15-14:15.
Sponsringen från Sveriges HR-förening – förslag att använda deras
sponsringspengar från dem till HR-dagen.
Marknadsföra Case-tävlingen mer för att få in fler anmälningar.
Skicka över till ekonomiansvarige vem som är kontaktperson på de olika företagen.
Sprid ordet om HR-dagen till alla klasser.
Kollar över maten för styrelsen och de som står i monterplatserna. Förslag på
hamburgare eller från högskolan.
Mötet 20/11 – där blir man tilldelad arbetsuppgifter.
Utskott- förslag på att skaffa en mailadress till de olika utskotten för att de ska se
bättre ut.
Känner att de har hög belastning just nu – vill gärna ha så mycket hjälp som möjligt
just nu.
Utskotten inhandlar frukosten samt åker till partykungen för att hämta dekoration och
liknande som ska beställas (Vid behov kan Jennifer åka förbi partykungen).
5.4 Evenemang
Möte med utskotten och Hip – Gick igenom kostnader inför gasquen. Har även
diskuterat ansvarsområden inför/under sittningen.
Har fotat sitt utskott och publicerat på sociala medier.
Har även delegerat ut ansvar till dem inför sittningen.
Möte med VOX och PIG inför julsittningen den 17/11. Sittningen kommer att vara
onsdagen den 13/12.
Julmys – Håller på att bollar olika idéer inför det, förslag om att kombinera syjunta
med spelkväll. Kommer mer info om det senare i november.

5.5 Utbildning
Utbildningsråd – De kommer att kvalitetssäkra kursplanerna i alla kurser, tydliggöra
dem.
Offentlig förvaltning kommer att finnas även nästa år.
Sociologin har tagit in två nya föreläsare och ny kurslitteratur.
Nästa möte är den 19/4.
Utbildningskommitté – Tips från Gavlecon, få en lärare att medverka vid pluggstugan.
Möte med utskott – pluggstuga, ligger förslag på att genomföra detta den 27/11 kl.16-
18 i sal: 11:316.
Utvärderingsmöte den 29/11 – vill man att Jennifer ska ta upp något kan man ta
kontakt med Jennifer.
Lägga ut i klassgrupperna om att svara på utvärderingsenkäten.
Assessio – fördjupningskurs, kommer troligen att ske i februari, ska kolla upp datum

5.6 Kommunikation och marknadsföring
Videon om att marknadsföra styrelsen, skicka till Emmy senast 14/11.
Dubbelposterna gör en video tillsammans. Vilken nivå ska vi lägga oss på?

 

6. Diskussionspunkter
6.1 HR-dagen
Goodiebag – Test från Kicks, skrapor är det som finns just nu.
Vill gärna ha något ät eller drickbart.
Näringsliv mailar kåren angående saker att lägga ner i påsen.

 

Ballongblås – Jennifer kollar upp olika alternativ.
Alla i styrelsen får gärna hjälpa till med att hitta något att bidra med till goodiebagen.

6.2 Öppet styrelsemöte
Bjuda på mat för att locka folk och tackar man ja i eventet så blir man bjuden. Förslag
på pizza. Förslag på att även kombinera julmyset med styrelsemötet.

7. Beslutspunkter
7.1 Vid vilken summa ska vi fatta beslut om inköp vi gör med pengarna från
vårt bidrag.
Bordlägger detta till nästa möte.
8. Övriga punkter

9. Nästa möte
28/11 kl. 16:15
11/12 kl. 15:15

10. Mötet avslutas
Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare

Erika Jansson

Ordförande

Alice Brinkhagen

Justerare

Julia Lindqvist

________________________________

 

Protokoll styrelsemöte 11

Datum: 2017-10-23
Tid: 14:00
Plats: 11:517
Protokoll nr: 11
Närvarande med rösträtt: Erika Jansson, Julia Strömberg, Emmy Aho, Maja Malm, Jennifer Flyckt, Alexandra Snetselaar, Adrian Lyng, Julia Lindqvist
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Erika Jansson
Mötessekreterare: Emmy Aho

 

Bilageförteckning:

 

FORMALIA

1. Mötets öppnande

Ordförande Erika hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 1. Val av justerare
  Maja Malm
 2. Genomgång av dagordning
  3.1 Dagordning presenteras
  3.2 Fastställande av övriga punkter


ÄRENDEN
4. Genomgång av föregående protokoll


5. Informationspunkter
5.1 Ordförande

Har varit på föreningsmöte. Kåren är underbemannad till halloween, de önskade att föreningarna marknadsförde hur det är att jobba på kåren för resp. medlemmar. Nu på torsdag kommer det vara rektorsinstallation, alla är välkomna, bra om det marknadsförs.

Sjöslaget (GRIS) kommer att ha ett event i vår på Gotland, vore kul om många kunde vara med.

26 november är det styrelseaktivitet, aktivitet på dagen och middag. Alla föreningar och Kåren kommer vara på plats.

 

5.2 Ekonomi

Verksamhetsbidraget är inskickat, ev. bidrag skickas efter 3 veckor.

 

5.3 Näringsliv

Skolan har bidragit med 10 k till HR dagen. Budgeten just nu för dagen är 33 k. Ev. kommer fotograf anlitas under dagen för att fota och mingla.

 

5.4 Evenemang

Planering av Gasquen 24 november är igång. Datum för syjuntan är inte bestämt än.

 

5.5 Utbildning

Nu bestämt att det kommer att anordnas en fördjupningskurs i MAP med samarbete med Assesio och även en introduktion i Matrigma dock ingen man kan bli certifierade i.

 

5.6 Kommunikation och marknadsföring

Kommunikationsansvarig har varit på utvecklingsdagar i Stockholm med tema marknadsföring och kommunikation. Två dagar, workshops och föreläsningar. Förslag/inspiration:

 • Lägg in alla årskursers scheman på hemsidan
 • Ryggsäckar med PA-loggan på. Praktiskt att ha till skolan, sån som dator och böcker får plats i. Linköping har en bra och fin ryggsäck. Tips att vända oss till dom och fråga vilken leverantör dom har.
 • Använd youtube mer
 • Ha olika utskott för VT och HT

 

Ev. ny förmån på ett café i flanör. HR dagen börjar nu marknadsföras, dasstryck, affisch, instagram och facebook.

En medlem fick inte sin förmån på Bastards Burgers, de verkar inte ha någon koll. Maja har mailat dom.

 

 1. Diskussionspunkter6.1 Krav på styrelsen inför HR-dagen.
  Förväntningar på de olika posterna samt en gemensam förväntning fastställs inför HR-dagen.

 

De vill ha hjälp med några saker, kommer att komma ut ett dokument på driven där alla i styrelsen kan skriva i vad de kan hjälpa till med.

 

 1. Beslutspunkter 7.1 Öppet styrelsemöte
 2. Övriga punkter

Förslag att ha selfievägg som en tävling på HR-dagen.

Öppet styrelsemöte kommer att vara den 11 december kl. 15.15.

 1. Nästa möte
  Onsdagen den 8/11 kl. 16:15
  Måndag den 11/11 kl. 16.15
 1. Mötet avslutas
  Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

UNDERSKRIFTER

 

Mötessekreterare

 

Emmy Aho

 

Ordförande

 

Erika Jansson

 

Justerare

 

Maja Malm

________________________________

 

Protokoll styrelsemöte 10

Datum: 2017-10-11
Tid: 09:00
Plats: Espresso House
Protokoll nr: 10

 

Närvarande med rösträtt: Alice Brinkhagen, Erika Jansson,
Julia Strömberg, Emmy Aho, Maja Malm, Jennifer Flyckt
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alice Brinkhagen
Mötessekreterare: Erika Jansson
Bilageförteckning:

 

FORMALIA

1. Mötets öppnande
Ordförande Alice hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare

Julia Strömberg väljs som justerare.

3. Genomgång av dagordning

3.1 Dagordning presenteras

3.2 Fastställande av övriga punkter
ÄRENDEN

4. Genomgång av föregående protokoll

5. Informationspunkter

5.1 Ordförande
Orförandemailen – har strulat lite just nu. Kan ta emot mail men kan strula med att svara. Verkar som att mailen till de andra posterna fungerar.

Medlemsträff med P-riks 29/10. Återkommer med tid om detta.
HR-dagarna i Stockholm – Emmy, Alice och Julia S medverkade i detta. En väldigt rolig upplevelse där man kände sig väldigt välkommen. Bra inspiration inför event och träffar som vi kommer att anordna.

Studentmarsalk – Emmy har anmält sig till detta. Det saknas en person till det just nu om någon vill skicka in en anmälan. Måste höra av sig innan den 25/10 då genomrepet är.

Teambuilding som vi kommer att genomföra idag, planering inför dagen är genomförd.

Årsmöte – möjlighet att välja in styrelse i förväg. Fortsätter att kolla på det inför nästa år för att ändra i stadgarna. Som det är nu måste en ändring i stadgan ske med godkännande på 2 ordinarie årsmöten.

Verksamhetsberättelsen – har börjat med den. Söker fortfarande bilder till den.

Valberedningen är tillsatt och ska väljas in idag på mötet. Möte kommer att bokas in med dem för att gå igenom diskutera hur de ska marknadsföra och vad vi söker till de olika posterna.
5.2 Ekonomi
Verksamhetsbidrag – vi kommer att söka det senast den 23/10. Det ligger på drive om man vill läsa igenom. Har man något som man vill söka för kan man kontakta Julia S.

Bokföringen som är bokförd fel från förra året, påverkar inte så mycket. Det påverkar att vi ska ha ett ingående saldo att matcha bokföringen med, de kommer inte att fungera om allt inte är bokfört rätt. Svårt att dubbelkolla i slutet av varje månad om det stämmer. Tar kontakt och kollar med en revisor om tips och råd.
5.3 Näringsliv
Näringsliv har haft möte med sitt utskott och börjat gå igenom ansvarsområden.

Möte med Ants om HR-dagen och diskuterade om det finns möjlighet att de ska genomföra en case-tävling. De verkade positiva.

Fler företag har anmält sig till HR-dagen.

Se till att komma igång med marknadsföringen kring det. Vore bra om datumet kommer ut denna vecka.

 

5.4 Evenemang
Tacksittning – alla är välkomna i mån om plats.

Save the date för galagasquen 24/11. Planeringen inför det kommer att påbörjas i samarbete med HiP. Kommer att marknadsföras både på Facebook och Instagram.

Planering inför julsittningen med Vox kommer att påbörjas.

Julfika och syjunta för våra medlemmar ska planeras.

Korrigering av dokument och uppdatering av de levande dokumentet ska påbörjas.

Ove-invigningen som genomfördes blev lyckad.

 

5.5 Utbildning
Cut-e har påbörjat och sista träffen är på torsdag. Lyckad utbildning och ett roligt och kompletterande test till Map. Har man feedback kan man skicka det till Jennifer så återkopplar hon det till den ansvarige.

25/10 utbildningskommitté – har man något man vill ta upp då kan man höra av sig till Jennifer.

Har inte haft möte med sitt utskott ännu.

Ska maila Assessio igen för att fråga angående avtal med dem.

 

5.6 Kommunikation och marknadsföring

Försöka marknadsföra vår hemsida mer för att lägga ut mer information där då mycket försvinner i flödet på Facebook.

De overaller med fel färg – har kollat om vi kan sälja vidare dem. Men har inte hittat någon förening ännu. Kan skriva i P-riks gruppen och fråga om någon förening på deras skola har den färgen.

De nya overallerna går vi 12kr back på nu. Fundera på hur vi ska göra framöver med de priset. Julia kollar upp hur mycket overallerna har kostat tidigare och kollar om de har höjt priset. Priserna på tröjor och overallerna som våra medlemmar kan beställa är väldigt dyra nu. Kolla över om man kan hitta något billigare alternativ.

Vi har fått en medlemsförmån på Söders under – ska skriva avtal med dem, 10% på allt i butiken.

På vår hemsida finns nu en flik där alla protokoll läggs upp.

Vill ha bild på alla utskott samt valberedningen för att marknadsföra de på sociala medier samt hemsidan.

Snapchat – lades upp mycket saker under ove-invigningen. Bra att fundera på att alla kanske inte medverkar under den ove-invigningen och om saker läggs upp där hålls det inte ”hemligt” vilket lite är poängen med invigningen. Bra att informera om detta.

Emmy har inte möjlighet att vara med på alla event. Är vi i styrelsen på olika event så kan man hjälpa till att fotografera och sedan skicka bilderna till Emmy så att hon kan marknadsföra och publicera detta på sociala medier.

Försöka marknadsföra olika möten och liknande som vi i styrelsen medverkar i för att medlemmarna ska få upp ögonen för det.

Boka in ett möte med näringsliv angående marknadsföringen kring HR-dagen.

Försöka att ha ett namn på olika event som fungerar i veckoschemat så att våra medlemmar kan söka på namnet, pratar med event om detta.
6. Diskussionspunkter

6.1 Hur PA Gefle arbetar med kommunikation och marknadsföring (inför utvecklingsdagarna med P-riks).
Har man tips och råd om hur vi arbetar med detta så kontakta Emmy eller Julia L så tar de med sig punkterna till utvecklingsdagarna med P-riks.

– Hur kan vi utvecklas?

 1. Hur vi ska nå ut till folk, ha mer muntlig kommunikation med medlemmarna.
 2. Se till att fotografera mer.
 3. Använda oss av evenemang så ofta som möjligt då de kommer påminnelser automatiskt.
 4. Ha mer kontakt med Eva Boman för att marknadsföra via Blackboard.
 5. Maila ut inbjudningar till våra medlemmar vid större event, ex HR-dagen.
 6. Marknadsföra vår hemsida mer.

6.2 Utskott
Hur ska vi fortsätta att motivera våra utskott? Försöka få ut dem på sociala medier och marknadsföra och visa upp dem. Visa att vi är väldigt familjära och att de känner sig välkomna. Se till att lära sig namnen på alla.

Se till att det finns en tydlig plan om vad som ska hända på varje utskott.

7. Beslutspunkter

7.1 Välja in valberedningen 17/18

Styrelsen beslutar om att välja in Nils Baehre, Oliver Langenberg och Victoria Branteström till valberedningen 17/18.
7.2 Öppet styrelsemöte
Bordlägger detta.

8. Övriga punkter

9. Nästa möte 23/10 kl. 14.00

10. Mötet avslutas

Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare

Erika Jansson

Ordförande

Alice Brinkhagen

Justerare

Julia Strömberg

________________________________

 

Protokoll styrelsemöte 9

Datum: 2017-09-21
Tid: 16:15

Plats: Hos Alice
Protokoll nr: 9
Närvarande med rösträtt: Alice Brinkhagen, Erika Jansson, Julia Strömberg, Maja Malm, Jennifer Flyckt, Alexandra Snetselaar, Adrian Lyng, Linnea Roslund, Julia Lindqvist
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alice Brinkhagen
Mötessekreterare: Erika Jansson

Bilageförteckning:

 


FORMALIA

1. Mötets öppnande

Ordförande Alice hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Linnea Roslund väljs in som justerare.


 1. Genomgång av dagordning

3.1 Dagordning presenteras

3.2 Fastställande av övriga punkter
– Förslag om att lägga till beslutspunkt 7.5 – Välja in utskott i PA Gefle
– Förslag om att lägga till beslutspunkt 7.6 – Prissättning kring försäljning av varor och sittningar.


ÄRENDEN

4. Genomgång av föregående protokoll

 

 1. Informationspunkter
  5.1 Ordförande
  Genomgång av utskotten.

Kallelse till årsmöte och utvecklingsdagarna från P-riks har kommit.

Drivhuset har tagit kontakt med Alice angående en tävling de anordnar. De vill komma till vårt nästa styrelsemöte och berätta mer om sig själva.

Kollat igenom stadgan för att kunna välja in en styrelse innan årsmötet. Detta är inte möjligt då stadgan säger emot det idag. Förslag om att ändra det här till nästa år för att bli effektivare.

 

5.2 Ekonomi

Bokföringen för 2016 har blivit bokförd fel. Debit och kredit har bokförts tvärtom.

Vi hade då ett negativt resultat med 5500. Viktigt att alla poster tänker lite extra innan sina utgifter. Bokföringen för detta år är korrigerad så att den stämmer.

Vi kommer inte att bli återbetalningsskyldiga.

 

Vi har betalat in vår medlemsavgift till P-riks. Har fått startavgiften av dem.

 

Börjat kolla på verksamhetsbidraget, finns på driven.

 

Fakturan från Grillo – Har inte kommit ännu.

 

Har räknat på phadder-tröjorna och tjocktröjorna, där har vi gått back, Ca 500kr. Dokumenterar detta i det levande dokumentet. Viktigt att dubbelkolla alla priser så att de stämmer överens med de priset som gäller just nu, viktigt att räkna med moms (kolla på fakturor eller ägarna om de är inklusive eller exklusive moms).


Förslag om att prissätta våra nya märken samt att räkna in swish-avgiften i det totala priset för de olika varorna samt sittningarna. Detta för att underlätta för medlemmarna och ekonomiansvariga.

 

5.3 Näringsliv

Har bokat en föreläsare till HR-dagen. Vi står för hennes tågbiljett och lunch. Hon kommer att föreläsa om första intrycket och kommer öppna dagen.

 

Har kontakt med en andra föreläsare, kollar över budgeten på det. Har en föreläsning som bygger på Big5.

 

Har bokat in en fotograf till HR-dagen.

 

Ska ha möte med ants 10/10 då de vill delta under HR-dagen. Diskutera upplägget kring det.

 

PA17 har inplanerat artikelseminarium den dagen. Ska kontakta Eva Boman för att kolla om de går att lösa att de har det ett annat datum.

 

Tankar kring karriärboost: Tävling med en bra vinst ex rekommendation på LinkedIn. Praodag på ett företag under en dag. Har man fler tankar kring detta kontaktar man Julia L och Alexandra.

 

7 företag har tackat ja till monterplatser nu. Är öppna för förslag på företag som kan ha monter under dagen.

 

5.4 Evenemang
Ove-invigning 29/9. Delegerar ut arbetsuppgifterna till phaddrarna.

 

Utskott – Går inte att ha tacksittning på trossen eller kåren. Går att ha på NV den 13/10. Då måste alla vara stödmedlemmar. Förslag att vara på Bara Vara, kollar upp andra förslag.

 

Möte med HIP om Galagasquen, kommer att vara på kåren.

 

Pratat med Hip om luciabandy den 13/12 – tanken är att ha en sittning de datumet med Vox. Sittningen kommer att vara på kåren.

 

Nyktertevent – syjunta och julmys. Inget datum satt ännu.

 

5.5 Utbildning

Utbildningskommité – väldigt lugnt för alla föreningar nu.

 

Deltagarlistan för Cut-e är färdigställd.

Har mailat ICA Maxi och City Gross om samarbete. De var inte intresserade.

Kommer inte att bjuda på lunch under utbildningen utan en godare fika.

 

5.6 Kommunikation och marknadsföring
Marknadsföring

Overallerna kom i fel färg. Har tagit kontakt med dem och de ska hinna skicka rätt till oss innan den 29/9 då vi har invigningen.

Vet man om någon annan förening i landet har den färgen kan man kontakta dem för att sälja.

 

Anna Hellqvist från Högskolan har hört av sig då hon ska göra en film och lägga ut på hemsidan. Maja har skickat bilder från insparken till henne som kommer att finnas med på filmen.

 

Att tänka på i framtiden – information om fotografier, säga till om man inte vill vara med på bilder.

 

Studentförmånerna – alla avtal är påskrivna, förutom hotellet som Emmy har varit i kontakt med.

Kollar även över vad som gäller med Ölbaren nu då de byter namn/företag.

Marknadsföringen kring förmånerna – Ta bilder när man använder det och lägga ut på sociala medier. För att locka fler medlemmar att använda dessa.

Maja har kollat över fler företag att skaffa samarbete med.

Södersunder – underklädesbutik som vi troligen kommer ingå ett samarbete med.

Kollar över samarbete med Sandra i PA15, interiorforyou.

 

Ska vi beställa fler ”Vodka” märken? – Då de är en fraktavgift på 125kr måste vi beställa minst 100st. Vi avvaktar med att beställa mer.

 

Om någon tappar bort sitt medlemskort får de betala en straffavgift på 100kr.

 

Overallerna är inventerade.

 

 1. Diskussionspunkter

  6.1 Teambuilding för styrelsen – inbjudan till utskotten

Ca 3600 kr för att ta med alla till alborgen.

Ca 7600kr för att ta med alla till alborgen och middag.

 

Förslag om att ta med alla till alborgen och sedan beställa pizza. Eller att styrelsen står för en charkbricka och vill man ha middag står man för det själv.

 

Styrelsen beslutar om att bjuda alla i styrelsen samt alla utskott på alborgen samt pizzamiddag.

 

 1. Beslutspunkter
  7.1 Teambuilding – styrelsen
  Styrelsen beslutar om att preliminärboka kick-offen den: 20/10.  

7.2 Öppet styrelsemöte
Bordlägger detta till nästa möte.

7.3 Representanter till utvecklingsdagarna
Styrelsen beslutar om att skicka Emmy och Julia L på utvecklingsdagarna.

7.4 Representanter till P-riks årsmöte
Styrelsen beslutar om att skicka Adrian Lyng och Julia Strömberg till årsmötet i Linköping.

7.5 Välja in utskott i PA Gefle.
Styrelsen beslutar om av välja in Lina Rahmih, Sofia Johansson, My Westberg, Frida Gustavsson, Isabelle Sandström, Emma Henningsson, Moa Särland, Rebecka Holmgren och Anders Persson till utskott i PA Gefles styrelse.

7.6 Prissättning av försäljning av varor och sittningar.
Mer info under punkt 5.2.
Styrelsen beslutar om att sätta de priser på de nya märkena som ekonomiansvariga samt marknadsföringsansvariga tagit fram.

Styrelsen beslutar om att räkna in Swishavgiften i de varor vi kommer att sälja
Styrelsen beslutar om att räkna in Swishavgiften i de sittningar vi anordnar.

 

 1. Övriga punkter
 2. Nästa möte
  Frukostmöte den 11/10 kl.9.00
  Måndagen den 23/10 kl.14.00
 3. Mötet avslutas
  Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

UNDERSKRIFTER

 

Mötessekreterare

Erika Jansson

Ordförande

Alice Brinkhagen

Justerare

Linnea Roslund

 

________________________________

 

Protokoll styrelsemöte 8
Datum: 2017-09-05

Tid: kl. 16:00
Plats:
Protokoll nr: 8

Närvarande med rösträtt: Alice Brinkhagen, Erika Jansson, Julia Strömberg, Emmy Aho, Jennifer Flyckt, Alexandra Snetselaar, Adrian Lyng, Linnea Roslund.
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alice Brinkhagen
Mötessekreterare: Erika Jansson
Bilageförteckning:

 

FORMALIA

1. Mötets öppnande
Ordförande Alice hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Alexandra Snetselaar väljs till justerare.

3. Genomgång av dagordning

 

ÄRENDEN

4. Genomgång av föregående protokoll

5. Insparken 2017
Evenemangsansvariga – nöjda med insparken. Har haft uppföljningsmöte med cheferna/lagledarna. Lite missnöjda med upplägget att vara både HR-chef och lagledare. Tänka på annat upplägg till nästa år. Att ha lagledare samt HR-chefer separat.

Har fungerat bra med phaddrar, alla har ställt upp vid behov.

Allmän genomgång av insparken.

Nykterphaddrar – Kolla med kåren vad som gäller, om de är okej att jobba samt vara nykterphadder samma kväll.

6. Informationspunkter

6.1 Ordförande
Teambuildingdag med styrelsen – Ahlborgen med en enklare middag efteråt. Om vi hinner tillsätta utskotten kommer dessa att bjudas med på detta. Återkommer om datum.

P-riks – Vill komma på besök till styrelsen. De ska återkomma den 12/9 om datum.

Utskott:
Evenemang – brådskande, 3-5st.
Näringsliv – 2 st
Utbildning – 2 st.
Tisdag 12/9 13:15 presenters styrelsen samt utskotten presenteras för ettorna.
Marknadsföra detta på instagram och facebook.
18e sista anmälan för alla utskott.
Anmälan sker till viceordforande@pagefle.com

Öppet styrelsemöte under terminen.
Förslag om ett extrainsatt årsmöte för att välja in nya styrelsen då för att gå parallellt under en period. Enligt stadgarna kan detta vara svårt att genomföra.

Vice – skriva ut till de nya ettorna i deras klassgrupp att registrera sig som medlemmar på hemsidan. Inte så många som har blivit medlemmar.

6.2 Ekonomi
Bytt bokföringsprogram till Visma.

Verksamhetsbidraget till P-riks är redovisat.

Swisch-avgifter: 19 personer som har missat. Ca 40kr. Bra att påminna om denna extrasumma. Förslag om att räkna om priserna så att de ingår, kollar vidare på detta.

Dokument för kostnaderna för insparken och sittningarna finns på driven. Totalt gick vi back 450kr. Förslag på att dra in detta på tacksittningen, kommer som diskussionspunkt.

6.3 Näringsliv
HR-dagen – har bjudit in 17 företag.

Vision – event med ettorna som de vill medverka vid. Skickar schema till dem så att de kan bestämma när de vill ut till klassen och marknadsföra sig.

Engångsmuggar som är sponsrade av Sveriges HR-förening. Där de står både PA samt deras logga. De kan vara med och sponsra på detta, mellan 2-3000kr bidrar de med då.

Lunchföreläsningar – har haft de som vi ”behöver” ha enligt avtalen. Tror inte att de kommer bli fler under hösten.

6.4 Evenemang
Ove-invigning 29/9. Säljer ovar 7/9 under mässan.

Tacksittningen – 13/10, tanken är att utskotten ska hålla i detta.

Galagasque – Fredagen 24/11. Ha den tillsammans med HiP. Tanke att ha sittningen på kåren. Event funderar över vem som sköter bokföringen, vår eller HiPs ekonomiansvariga.

Nyktert event – Julmys samt syjunta i december.

Möte med VOX, tanke om att hålla i en gemensam sittning. Finns förslag på den 13/12. Ovesittning med jultema, förslag på enklare julbord.
Finns förslag på att HiP ska ha tomtebandy då så mer information kommer.

6.5 Utbildning
Assessio – De kan inte erbjuda fördjupningskurs samt matrigma. De kan enbart erbjuda MAP som de ser ut just nu.
Vi kommer att skriva avtal med dem att de kommer 1 gång/år och genomför MAP.

Cut-e annonserat om, de erbjuder 40 platser. 14 anmälningar har inkommit. Kommer att göra ett evenemang närmare inpå. Minsta antal är 20 personer för att de ska genomföra detta.

Kårkommitemöte – Kåren hade önskemål om att vi informerar om vad kåren gör. De vill även att vi ger information om disciplinnämnden då de förekommer mycket plagiat och fusk. Det går även att boka in möte med dem då de kommer och informerar.
Ett nytt möte på fredagen den 8/9.

Utvärderingsmöte – Att Palle skriver ut i klassgrupperna och påminner om kursutvärderingarna. Togs upp att de förekommer dålig återkoppling från organisationer. Skulle de fortsätta strula ska man ta kontakt med Anna Jansson eller Katarina Hälleberg.

Utbildningsrådet – Vi har 3 platser, men vi fyller enbart 1 av dessa platser. Linnea och Erika tar på sig detta tillsammans med Jennifer.
6.6 Kommunikation och marknadsföring

Kommunikation – Emmy kollar upp om de ha skrivits kontrakt med de olika företagen. Annars tar Emmy på sig att göra det.

Take-away muggar med PA-loggan. Kolla upp om man kan kombinera detta med Sveriges HR-förening. Emmy kollar upp kostnader och tar det med Julia.

Fortsätta att söka fler förmåner. På driven finns förmånerna, alla som vill får hjälpa till att ansöka om fler.

Marknadsföring
Märkena är på väg. Kommer under nästa vecka. Linnea och Maja säljer dessa den 27/9 på märkespuben.

Ett dokument på driven där vi markerar hur många ovar vi säljer. Viktigt att komma ihåg det under mässan den 7/9. Se till att inte sälja den sista av någon storlek.

Fundera på om vi vill dela ut medlemskorten under mässan. Fylla i ett dokument med korten. Erika fixar en lista med dem som har registrerat sig som medlemmar.
Sätta en summa på vad de kostar om man tappar bort ett kort.

Hemsidan är uppdaterad.
7. Diskussionspunkter
7.1 Luncher till utbildningar/föreläsningar
Tanken är att de inte kommer att genomföras fler lunchföreläsningar. Samt att de kommer att bli en utbildning med Cut-e. Vi har ekonomi att erbjuda lunch under denna utbildning.

Förslag att kolla vad ICA kan erbjuda på färdiga sallader.

Ha kontakt med ekonomiansvariga för att hålla budgeten.
7.2 Tacksittning
Vi har gått lite back på vissa sittningar. Tanke finns att dra in pengar på andra sittningar. Max 15kr/person. Vara tydliga med vad som gäller.

Alla som vill är välkomna på tacksittningen även de som inte deltog under insparken.

7.3 Enkät
Enkät som vi i styrelsen har svart på. Överlag var alla nöjda.
Vissa tycker att arbetsbelastningen var stor – finns hjälp att hämta hos de andra styrelsemedlemmarna.
Respekt på mötena – Vi pratar i mun på varandra ibland. Bra att tänka på detta.
Tid på mötena – Vissa tycker att dessa blir för långa. Se till att diskutera relevanta saker.
Antal möten – Vissa tycker att de blir för många. Kan testa någon gång att ha var tredje vecka, men får räkna med att mötena blir längre. Komma med andra förslag om man har önskemål.
Intern kommunikation – Påminnelse om vilka tider som gäller. Senast 21 vardagar och tidigast 8 på morgonen samt ej helger.
Allmänna önskemål – mer häng utanför mötena. Vill man får man styra ihop det.

8. Beslutspunkter
9. Övriga punkter
10. Nästa möte
Torsdagen den 21/9 kl. 16:15
Frukostmöte onsdagen den 11/10 kl. 9.00
11. Mötet avslutas
Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare

Erika Jansson

Ordförande

Alice Brinkhagen

Justerare

Alexandra Snetseelar

 

________________________________

 

Protokoll styrelsemöte 7

Datum: 2017-05-17
Tid: 17:15

Plats: Midgård
Protokoll nr: 7
Närvarande med rösträtt: Alice Brinkhagen, Erika Jansson, Julia Strömberg, Emmy Aho, Maja Malm, Jennifer Flyckt, Alexandra Snetselaar, Adrian Lyng, Linnea Roslund
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alice Brinkhagen
Mötessekreterare: Erika Jansson

Bilageförteckning:

 


FORMALIA

1. Mötets öppnande

Ordförande Alice hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Julia Strömberg väljs som justerare.

3. Genomgång av dagordning

ÄRENDEN

4. Genomgång av föregående protokoll

5. Informationspunkter
5.1 Ordförande
Forskarna på slottet – studentpanel som fick besvara frågor. Kom på tal om att landshövdingen ska anordna styrelsemiddag i framtiden.

 

Utbildningshelg med Alexandra nu i helgen som anordnas av P-riks.

 

Alla diskussionsmöten är inbokade.

 

Studiecirklar under insparken – kolla över om de går att ha det under insparken. Erika tar kontakt med Folkuniversitetet. Emmy har tagit på sig att hålla i det under insparken.

 

5.2 Ekonomi
Budgeten – kollat över den ytterligare och räknat om den med intäkter och kostnader. Den ser annorlunda ut nu, den finns på driven att kolla på.

 

Bankkostnaderna är uppdaterade.

 

Budget över hur vi ska fördela verksamhetsbidraget är gjord, finns på driven. Blir det pengar över från någon post läggs det över på en annan likadant om något blir inställt.

 

Kostnader från MAP finns inlagda.

 

Deklarationen från förra året – har börjat kolla på den och ska fortsätta med det.

 

Gamla sedlar är inskickade till riksbanken, 600kr skickades in i brev, 500 blev insatt om man räknar bort alla övriga kostnader.

 

Betalning för examensittningar – görs vart efter i ett dokument i driven.

 

Visma – ska byta till visma innan de gamla systemet går ut. Görs tills nästa period.

 

Betalning till sittningarna under insparken – Julia tar på sig att göra anmälningslistor i samband med sittningarna vilket underlättar för studenterna vid anmälan.

 

5.3 Näringsliv

Möte med kommunen – Alexandra deltog på det istället för Alice. Ge förslag till landshövdingen om middag på slottet i början av terminen. Stadskampen, vi kommer troligtvis vara vid bocken, bort mot slottet och fängelset. Val nästa år, olika förslag på att göra studentpaneler. Mycket prat om bostäder och hur de ska lösa de till hösten.

 

Hr-dagen: Tanken är att inbjudan ska komma ut snart, Alexandra måste fixa sin dator först. Bra att få ut dem så fort som möjligt. Kolla upp vilka som inbjudan ska skickas till.

 

Hobby-fotograf under HR-dagen, vet någon i styrelsen någon som vill hjälpa till. Kolla på prisförslag med Erik som fotograferade HiP-loppet. Alla håller utkik.

 

Tema under HR-dagen: karriär-boost!

 

Föreläsare har börjat kollats upp.

 

Fakturor till de vi har avtal med – Julia S skickar ut fakturor till dem men inte till Vision då de ska kollas över först. Alexandra skickar över vilka fakturor som ska skickas till Julia S.

 

Har inte bestämt angående gästföreläsningar till hösten om när de ska ske.

 

5.4 Evenemang
V.21 är det phaddermöte och sommarfest. Möte angående upplägget sker den 18/5. Hjälp inför sommarfesten behövs. Förtydliga att fylla i anmälan till medlemmarna. Tips på lekar önskas, ungefär 4 lekar behövs. Alice, Alexandra, Maja hjälper till med tips på lekar och att handla mat.

Vill man bjuda med en vän är det okej, men då får man betala för maten.

 

Examensittning – nästan allt färdigt, beställa pynt, kolla över budget och andra småsaker kvar att fixa.  

 

Insparken – vissa vill vara med under insparken men vill inte vara phaddrar, men för att bli insläppt på kvällen behöver man vara phadder. Mycket kvar att fixa inför insparken. Höra av sig till folk att de har blivit nominerade till olika roller. Lägga ut ett dokument där de finns möjlighet att nominera folk till olika roller.

 

Phaddergrupp på Facebook – alla anmälda ska finnas med där.

 

Kåren vill ha en kontaktperson vid klippning av insparksband – Alice tar på sig det.

 

På torsdagen under insparken är det bara föreningsaktiviteter – där kommer de presenteras utskott för evenemang, näringsliv och utbildning. Förhoppning är att de kommer finnas ett utskott till hösten som hjälper till och underlättar.

 

Umeå – Riks-P. Mycket föreläsningar som var kopplade till workshops. Intressant och lärorikt.

 

PA Gefle tog på sig att fixa en lapp med information med trivselregler. Dessa ska även in i phadderhäftet.

 

5.5 Utbildning

18/5 utvärderingsmöte som Jennifer och Erika deltar på. Alla terminens kurser ska diskuteras. Har man saker som vill tas upp kan man höra av sig. Kan kolla på enkäterna om vad som har tagits upp angående kurserna.

 

Påminnelser till Assessio har skickats – då svar ej fåtts angående andra utbildningar och att skriva avtal. Kommer förhoppningsvis med svar under v.21. Efter de kan planering inför hösten börja göras.

 

Dokument om hur vi arbetar med utbildning har skrivits ihop till P-riks.

 

5.6 Kommunikation och marknadsföring
Skicka ut påminnelse om att anmäla sig till phadder på instagram. Förslag på att lägga ut på instagram under v.21.

 

Enkäterna har gåtts igenom och finns på driven så att alla har tillgång till de.

 

Presentationer för gymnasieelever har genomförts på Högskolan.

 

Presentation av apan ska göras.

Ta nya sommarbilder av styrelsen till katalogen –  fredagen den 19/5.   

 

Fått hjälp med hemsidan, nu har vi en kalender och porträttbilder. Nu är medlemsmailen igång och uppdatering av informationen på hemsidan. Har man information som man vill ha med kan man höra av sig till Maja så lägger hon in det i kalendern. Maja kolla Grevegruppen för information.

 

Märkena är färdig ritade och ska nu beställas, Alice och Maja kollar över var de ska beställas.

 

Tygpåsarna är färdiga och har kommit och de kommer kosta ca 35kr.

 

Pitch-filmen är för stor för att få upp på hemsidan. Förslag är att lägga upp den på youtube och sen över på hemsidan.

 

Lek till 40 års-firande, frågor har kommit in från de olika föreningarna. Förslag är information som finns på hemsidan.

 

Möte med event angående insparken – datum ska bestämmas.

 

Protokoll på hemsidan – kollar över om det går att fixa.


 1. Diskussionspunkter
  6.1 Frågor gällande utbildningen
  Frågor tilldelade oss från P-riks. Jennifer har besvarat vissa frågor innan.

 

Upplever vi några problem med utbildningen –

 • kontaktorganisationerna och kontakten med dem.
 • Chansen som vi har att vara med och påverka.
 • Att vi inte har praktik under utbildningen.
 • Kurser – lite mer press i vissa kurser då de är väldigt lugnt.
 • Kurslitteratur – mycket litteratur som inte känns relevant.
 • Att lärarna är mer öppna för feedback, de ska finnas möjlighet att få det.

 

Ta kontakt och fråga kåren om vad som händer med den informationen som kommer från studenterna om de olika kurserna.


6.2 Träff med P-riks
P-riks vill ha lokala träffar med de olika styrelserna. De kommer att genomföras i höst, vi ska återkomma med datum som skulle passa oss. Förlag att lägga de innan första tentaperioden. Alice förslår ett datum.

 

 1. Beslutspunkter
 2. Övriga punkter
  8.1 Trivselregler till insparken
  Regler om hur man ska bete sig under insparken. Där tanken är att de ska in i phadderhäftet. Information som ska vara med under phadderutbildningen. Evenemang och marknadsföring/kommunikationsansvarig diskuterar de under deras möte. Se till att alla phaddrar har med sig informationen i häftet.


8.2 Sponsorer
Andra föreningar har sponsorer och samarbete med olika företag som kan ge oss förmåner. Marknadsföring och kommunikationsansvarig har kollat över det men har mycket annat just nu. Förslag att kolla upp det här till hösten lite mer. Ha samarbete med olika sorters aktiviteter för att locka och omfatta fler. Bra att välja ställen där de finns kontakter för att få mer effekt.

Alice kollar över ett samarbete med Oliva.

De företagen som vi har samarbete med kommer att marknadsföras på vår hemsida.

Om vi inför detta så behöver vi skaffa medlemskort för vår förening.

Förslag på att även ha en insparkssponsring.

 

 1. Nästa möte
  Måndagen den 14/8 kl 16
 2. Mötet avslutas
  Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare

Erika Jansson

Ordförande

Alice Brinkhagen

Justerare

Julia Strömberg

 

___________________________________________________

 

Protokoll styrelsemöte 6

Datum: 2017-05-04
Tid: 16:45

Plats: 11:316
Protokoll nr: 6
Närvarande med rösträtt: Alice Brinkhagen, Emmy Aho, Maja Malm, Alexandra Snetselaar, Adrian Lyng, Linnea Roslund, Julia Lindqvist
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alice Brinkhagen
Mötessekreterare: Maja Malm

Bilageförteckning:

 


FORMALIA

1. Mötets öppnande

Ordförande Alice hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av sekreterare

Maja Malm väljs som sekreterare.


2.1 Val av justerare

Adrian Lyng väljs som justerare.


 1. Genomgång av dagordning


  ÄRENDEN

  4. Genomgång av föregående protokoll

  5. Informationspunkter
  5.1 Ordförande

Varit på föreningsmöte. Saker som togs upp:

 • kåren kommer inte kontakta oss på sommaren men vi kan kontakta dom under sommaren om vi vill.
 • Till hösten ska ett nytt Ladok system skaffas. Nya studenter kommer ej få en studentmail och våra mailadresser kommer tas bort.
 • Alkoholdagen 17/5. Föreläsning, ”vad är poängen med alkohol”.
 • Vi kanske blir inbjudna till slottet av Landshövdingen.
 • Styrelsedag kan ske i framtiden, avslutas med sittning.

 

Forskarna på slottet, ordförande ska sitta i en panel.

 1. 20 ska uppföljningsmötena sättas igång. Mysmötet planeras just nu. 17/5 kl. 15:00.

Uppdatera gärna era levande dokument.

 

5.2 Ekonomi

Anledningen till att vi fått mindre bidrag från P-riks beror på att P-riks har gjort om sin budget, lägger fokus på att synas för föreningarna.

Satt in kontanter vi hade liggande på banken.

Ovesittningen gick minus med -150 kr, helt okej!

 

5.3 Näringsliv

Sveriges HR förening vill gärna komma till HR-dagen och bistå med föreläsare.

Kanske får en kontakt genom Ranstad.

Tänkt på tema till HR-dagen. ”Hur du blir ditt bästa jag i arbetslivet”

Hade gärna endast haft kvinnliga föreläsare.

Alice har en kontakt som kan hjälpa till med att hitta framgångsrika kvinnor.

Sandvik kan också ha föreläsare till oss.

Vision har inte skickat avtalet ännu.

På måndag (8/5) skickas det ut inbjudan till HR-dagen till företag.

De kommer planera in en föreläsning på våren 2018 till nästkommande styrelse.

Tips för näringsliv från ordförande: 3 årsplan för föreläsningar, det blir inte samma föreläsningar på 3 år, det är alltid något nytt och man kan inte redan ha gått på samma föreläsning.

I styrelsegruppen med de andra föreningarna tar vi upp hur vi gör med att bjuda in samarbetspartners till ex. insparken. Så inte två föreningar bjuder in samma samarbetspartner. (Något krångel uppstod med Unionen under förra insparken.)

 

5.4 Evenemang

Examensittningen:

 • Lokal är klart
 • Ett dokument med anmälningar har gjorts.
 • Inget pris är satt än då maten inte är bestämd. En firma gav prisförslag på 350 kr.
 • Priset förväntas landa på ca 450-500kr per person.
 • Har funderat på banderoll med PA14 som pynt.

Ordförande kan boka en sal till phaddermötet/sommarfesten 26/5 ca 16:15. Sommarfesten ska börja ca 18:00, det bjuds på mat, grillat. Teambuildingövningar, ca 4 st. gärna tips till övningar!

 

Insparken:

Har tänkt ha sittningarna på mingel och bar.

Första torsdagen under insparken är det ingenting inplanerat. De flesta har 5-kamp. Den dagen är helt öppen för förslag. Går det att ha såpabandy?

Hip vill gärna ha någon gemensam PA/Hip aktivitet någon kväll.

 

En tanke om cheferna är att alla chefer ska komma på samma dag så nollorna får se alla innan insparken börjar. Göra ett nomineringsdokument där man kan nominera folk man tycker skulle passa som chef.  

Göra broschyrer till insparken tillsammans med event.

Ha stationer med lekar och information på insparken med stationer på utskott för att få av näringsliv, event och utbildning. Kanske ha detta på den lediga dagen? Som en extra lek kan man ha en tårttävling då varje lag gör en varsin tårta.  

 

Kan vara bra att vara noggrann med CV:t för att det inte ska bli otydligt med nollefriden.

 

Phaddermötet:

All information som kom upp kommer att tas upp på phadderutbildningen.

Mer övergripande hjälp över nollorna, att alla phaddrar kommer hjälpa varandra.

Den 14/8 är phadderutbildningen, alla måste vara med på denna!

 

Syjuntan är genomförd och har gått bra, bra uppslutning.

 

Det verkar vara tillräckligt med personal till examensittningen.

 

Ovesittningen är genomförd och blev väldigt lyckat!

 

5.5 Utbildning

MAP är genomfört, det var jättebra.

18/5 utvärderingsmöte. Hör av er om vad ni tycker om kurserna.

Det kanske inte är möjligt med begåvningstestet. Vi har ändå möjlighet att hålla Cut-e och fortsättningskursen på MAP.  

 

5.6 Kommunikation och marknadsföring

Bilder till Facebook och instagram på Hip-loppet, Palle följer med.
Julia L. har valts som ansvarig för att fota under Hip-loppet.

 

Krishanteringsmötet – ej fått mail med informationen men väntar på den.

Fixa en krishanteringsplan inför insparken. Saker som ”om någon blir för full, vad gör man då?” Det ska vara en liten lapp som alla kan ha med i sin Ove. Sexuellt ofredande, det borde stå på lappen så det faktiskt står nedskrivet vad som gäller. Vid sexuellt ofredande, kan man ta en bild för att kunna se efteråt vem det är.

 

Marknadsföring:

Skrivit till G-tek om hjälp med att hitta någon ideell hjälpsam själ. Inget svar,

Vi kan dela på styrelsegruppen och fråga om någon vill hjälpa oss.

Märkena är på gång.

Namnskyltar inköpta till HR-dagen, så vi inte köper dubbelt.

Räknat ovar och t-shirts klart. Kollar upp hur många som ska beställas. Det är få små storlekar kvar.

Enkäter sammanställs och fixas imorgon (4/5) med Emmy. Återkommer sedan med återkoppling till de andra i styrelsen.

Tygpåsarna är klara med har ännu inte hämtats.

Hemsidan ska uppdateras innan sommaren med bilder på styrelsen och pitchfilm.

 

Planer med kommunikation med nya studenter. Ringa? lämna röstmeddelande? Går inte det kan vi skicka ett sms? Emmy kollar upp så vi vet vem som ska ringa vem.

 

Katalogen är Emmys ansvar. Ett möte mellan event och kommunikation och marknadsföring. 1. Diskussionspunkter
 2. Beslutspunkter
  7.1 Representant till studentdialogsmöte

Alexandra är vald som vår representant.


7.2 Val av krishanteringsperson

En kontaktperson vid olyckor. Alice är vald till krishanteringsperson.

 

 1. Övriga punkter
 2. Nästa möte
 3. Mötet avslutas
  Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare

Maja Malm

Ordförande

Alice Brinkhagen

Justerare

Adrian Lyng

 

_________________________________________________

 

Protokoll styrelsemöte 5 

Datum: 2017-04-18
Tid: 16:15

Plats: 11:316
Protokoll nr: 5
Närvarande med rösträtt: Alice Brinkhagen, Erika Jansson, Julia Strömberg, Emmy Aho, Maja Malm, Jennifer Flyckt, Alexandra Snetselaar, Adrian Jeffersson Lyng, Linnea Roslund, Julia Lindqvist
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alice Brinkhagen
Mötessekreterare: Erika Jansson

Bilageförteckning:

 


FORMALIA

1. Mötets öppnande

Ordförande Alice hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Julia Lindqvist väljs till justerare.  

3. Genomgång av dagordning


ÄRENDEN

4. Genomgång av föregående protokoll

5. Informationspunkter
5.1 Ordförande
Alla diskussionsmötena är genomförda med dubbelposterna.

Krishanteringsutbildning som Gavlecon anordnar – Linnea och Emmy deltar i denna.

P-riks har fått ett avhopp, vet vi någon som skulle passa med den posten så kan man rekommendera den. Kommer komma kontaktuppgifter om vem man ska kontakta om man är intresserad.

Kårens hemsida – PA Gefles information är uppdaterad. Finns övriga synpunkter kan man meddela ordförande.

Utbildningsmöte som Jennifer och Erika kommer att delta på. De kommer vara olika personer som någon från styrelsen förväntas gå på för att underlätta för ordförande.

Föreningsmöte – 26/4 Erika och Alice deltar då evenemangsansvariga anordnar syjunta de datumet.

Utvecklingsdagarna – ta kontakt med Alice senast imorgon 19/4 om man är intresserad.

 

5.2 Ekonomi

Vi har fått verksamhetsbidragspengarna – vi har 9500kr nu. Ta kontakt med P-riks och kolla varför vi inte fått 12 000 som vi fått tidigare år.

Annars har arbetet fortsatt skett löpande.

 

5.3 Näringsliv

Jusekavtal – avtalet finns i driven för att de ska vara lätta att tillgå.

Faktura i posten för maten till lunchföreläsningarna – Ekonomi har tagit emot den.

Unionen – börjar fundera över insparken, vidarebefordra det till evenemangsansvariga för mer information. Kolla upp allting inför så att de fungerar bra. Ha en dialog mellan näringsliv och evenemang. Huvudansvaret hamnar på näringsliv.

Mailen – konstiga namn när man mailar. Mottagaren blir ibland fel namn, men är framförallt när vi mailar internt i styrelsen.

HR-dagen – marknadsföring av den, ha nära kontakt med PR då de finns tankar med hur informationen ska ut.

Temaförslag uppskattas.

Vision – avtalet är omförhandlat. 3000kr/år och att de betalar vid HR-dagen. Tidigare var det 2000/år samt gratis på HR-dagen.

Kopia på avtalet med Akademikerförbundet SSR, ordförande skickar det till näringslivsansvariga.

Två lunchföreläsningar är genomförda. 5st anmälda som inte kom, 3st som vi hade köpt mat till. Vid nästa anmälan kan man få fylla i mailadress vilket gör att man kan skicka ut en bekräftelse så att de är medvetna om att de är anmälda.

 

 

5.4 Evenemang

Sittning imorgon 19/4. Linnea kommer komma lite senare men Julia och Maja hjälper till innan. HiP har invigning klockan 17 så kan någon annan komma till 16 så uppskattas det.

Personal till sittningen – 3 personer är lösta samt att en ansvarig från PA/HiP hjälper till i entrén.

Alla betalningar kommer till PA Gefle, även från övriga föreningar. Just nu finns ca 600kr kvar att använda. Förslag på att ha utlottningar av presentkort eller annat.

66st personer kommer att delta.

Phaddermöte och insparksmöte nästa vecka. Phaddermöte – uppdrag att gå igenom nolle-boken. Mötet fokuserar på hur utbildningen kommer att gå till för phaddrarna

Insparksmötet fokuserar mer på avtalet samt upplägget.

Syjunta 26/4 – handla fika. Torra kakor samt saft kan Jennifer hjälpa till med att köpa denna vecka vid behov.

Examenssittning 2/6. Linnea och Albin är toastmasters. Personal – Maja kan hjälpa till, tar även kontakt med övriga medlemmar som kan hjälpa till, samt kolla med HiP.

Toastmasters samt fotograf fick 2016 betald mat då de arbetade under sittningen. Fundera över hur vi kommer göra detta år.

Phaddermöte (PA Gefle) – 12st anmälda hittills till insparken. Sista anmälningsdatum är den 12/5. Kontakt med eventuella chefer har tagits. Kommer ha möte den 26/5, samband med en kårkväll.

Byta personal under insparken – ingen phadder behöver arbeta under finsittningen. Fixat samarbete med Cult&Co

 

5.5 Utbildning

Utbildningsråd – genomgång av mötet. Diskutera bland annat information vid HR-dagen till olika företag. Tips från Sandvik då de tyckte att de var för mycket dötid vid montrarna. Diskuterade även att Eva får annonser om jobb, dessa kan marknadsföra genom oss och inte genom blackboard.

Samordnare för våra kontaktorganisationer (Anna) – finns information som skickas ut till organisationerna. Jennifer ska kolla igenom denna om hon får tillgång till informationen.

Utbildningskommitté –  Ordförande i studentkåren ska kolla upp vad som gäller med elevrepresentanter.

Anonyma hemtentamen – finns möjlighet för lärarna att klicka i så att de blir anonyma. En fråga som ska tas upp och diskuteras.

Senaste salstentamen för PA16 var inte anonym.

Fusk på Högskolan har ökat – lätt att man hjälper någon annan eller skriver om med andra ord vilket gör att de blir väldigt lika. Hjälpa till att förmedla att de kan bli stora konsekvenser om man fastnar för plagiat.

Kursutvärderingar via blackboard ska tas vidare och diskuteras för att de ska bli lättare att fylla i.

29/5 – utbildningskommitté

MAP-utbildning i helgen – fika och presenter ska inhandlas i veckan.

 

5.6 Kommunikation och marknadsföring

Enkäterna har kommit in och sammanställning har gjorts övergripligt, inga diagram har fixats ännu. Kommunikation samt marknadsföring fixar det. Resultat skickas sedan ut till respektive post. Återkoppling sker till studenterna via facebook.

Phadder t-shirt: många gamla tröjor finns kvar. Några nya tröjor behövs beställas då de behövs fler XS, S och M. Jämför offerter om vad som är billigast. Rea ut de gamla tröjorna för att sälja slut på dem finns som förslag.

En film där vi pitchade vårt program är gjort som är utlagd på P-riks. Denna ska även läggas ut på hemsidan för att nå ut med informationen.

Märken till våra OVA:r – Tom i PA15 har ansvar för det. Som tack för hans hjälp får han ett av varje märke. Tom är inte riktigt klar med skisserna ännu, förhoppningsvis är de klara till phaddermötet.

Tygpåsar är beställda – 100st med svart/vit logga.

Ingen har tagit kontakt angående att hjälpa till på valborg. Finns ingen som kan hjälpa till så anordnar vi inte en station i år.

Fotograf på examenssittningen – Adrian är det. Emmy lämnar över kameran innan eventet.

Information till sittningen – har de varit bra? Marknadsföra på både instagram och Facebook inte bara på ena.

Imorgon kommer vi marknadsföra vår snapchat.

Om mail kommer som ska till info – så svara och skicka vidare det.

6. Diskussionspunkter
6.1 Inbjudan till olika event
Ibland är det otydligt vilka vi ska bjuda in till olika event. Event som är till för medlemmar, då ska inte alla Palle PAs vänner bjudas in. Fixa styrdokument om hur vi ska göra. Se till att bjuda in de som är i klassgrupperna vid PA:s event.

När andra föreningar ska bjudas in till olika event – Linnea fixar det och tar kontakt med övriga eventansvariga.
6.2 Insparksavtal
Förtydliga eller hålla det till ”kroppsvätskor” i avtalet, vad innebär kela?

Phadderutbildning varje år? Man kanske kan hålla det till vartannat år. Kåren anser att de kan vara ändringar i innehållet vilket gör att de vill att alla ska gå. Alternativ att den nya informationen kan informeras om på eftermiddagen så att de som redan genomfört utbildningen kan komma då.

Viktigt att få bort ordet nollning – ta med i avtalet att vi ska få bort de ordet och att de ska kallad Inspark.

Kolla igenom formalia då de är mycket upprepningar i avtalet.

6.3 Avtal med Assessio
Assessio har önskemål om att skriva avtal med oss om att hålla 1 utbildning/termin.
Att skriva avtal underlättar planeringsarbetet för Assessio. Detta underlättar även för våra medlemmar då fler får chansen att gå då intresset är stort.

Fundera över vad vi vill ha med i avtalet – får vi tillbaka någonting av att skriva avtal med dem.

Ta med i avtalet hur kommunikationen ska ske för att underlätta.

6.4 Personlighetstest
Vilka personlighetstest vi ska anordna då vi fått erbjudande om fler. Assessio erbjuder: MAP, fördjupning i MAP, begåvningstest samt ett personlighetstest med Cut-e.

Fördjupningskursen går in mer på hur de ska förmedla svårare test.

Utbildningsansvariga känner att anordna 4st personlighetstest är väldigt mycket då de inte stod i beskrivningen att de skulle vara med och anordna personlighetstesten.

Vid mån om intresse och tid skulle man kunna anordna 3 test från Assessio. Men störts fokus ska läggas på MAP, begåvningstest och Cut-e.

Förslag om att använda sig av utskott som hjälper till och anordnar en utbildning. Kan vi inte få utskott kan arbetet fördelas ut på övriga poster i styrelsen.

 1. Beslutspunkter
 2. Övriga punkter
  8.1 Ekonomi
  Julia kommer vara borta under fältstudierna – behöver att någon kolla efter posten på kåren efter fakturor. Julia L ser till att kolla posten.
 3. Nästa möte
  4/5 kl 16:15
  17/5 kl 15
 4. Mötet avslutas
  Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare

Erika Jansson

Ordförande

Alice Brinkhagen

Justerare

Julia Lindqvist

_____________________________________________________

 

Protokoll styrelsemöte 4 

Datum: 2017-04-03
Tid: 16:15

Plats: 11:316
Protokoll nr: 4
Närvarande med rösträtt: Alice Brinkhagen, Erika Jansson, Julia Strömberg, Emmy Aho, Maja Malm, Jennifer Flyckt, Alexandra Snetselaar, Adrian Jeffersson Lyng.
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alice Brinkhagen
Mötessekreterare: Erika Jansson

Bilageförteckning: Bilaga 1 – Budget 2017


FORMALIA

1. Mötets öppnande

Ordförande Alice hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Jennifer Flyckt väljs in som justerare

3. Genomgång av dagordning


ÄRENDEN

4. Genomgång av föregående protokoll (nr 1)


 1. Informationspunkter
  5.1 Ordförande
  Föreningsmöte – Pinnpuben kommer att stängas efter sommaren då studentkåren går back på den.

Valborg – Champangegalopp – finns önskemål om att alla studentföreningar ska ha en varsin station. Kan gå ut med info till medlemmar om de vill vara med och anordna och sitta på stationen.

Gavlecon – kurs i krishantering inför insparken.

Styrelsedag – Teambuildning, kåren kommer att anordna framöver.

Näringsliv – behov av en gemensam grupp med alla näringslivsansvariga  i alla studentföreningar.

Diskussionsmöte – första är genomfört med event, ska planeras in med kommunikation. Möte med näringsliv kommer ske i veckan.

Internkommunikation – Starttid när man får kontakta någon är 8.00 på morgonen.

Studiecirklar – marknadsföra, meddela att det är i samband med dem. Men att de som kommer och föreläser är huvudansvariga.

 

5.2 Ekonomi
Verksamhetsbidraget – är inskickat.

Medlemskap till P-riks är betalat.

Inloggning via banken sker med mobilt bank-id. Ta kontakt med Julia i samband med köp med kortetnummer. Julia kan fylla i bank-id på distans. Ett förslag som finns att tillgå.

 

5.3 Näringsliv
Lunchföreläsningarna – fixat med sal och catering. Planering inför HR-dagen kommer börjas inom snar framtid.

HR-dagen i Stockholm – Näringslivsansvariga var på plats och deltog.

Sista anmälningsdag Jusek – imorgon tisdag 4/4.

Anmälningsblanketterna som skickas ut – ha med mailadress så att de lätt går att komma i kontakt med de som anmält sig (gäller alla poster).

Medlem i de föreningar som kommer hit och föreläser – trycka på att man gärna får bli medlem om man inte är det. Kolla upp innan om de kräver att de vill att man vill vara medlem eller inte.


5.4 Evenemang
Fortsatt planering av event

Ove-sittning den 19/4. Sista anmälningsdagen på fredag 7/4. Betalningen ska också vara inne då.

Lokal och datum för syjunta, den 26/4. Prata med kommunikation om att marknadsföra det.

Phaddermöte/sommarfest – 26/5 i samband med sista kårenkvällen. Sommarfest i Boulognerskogen.  Förslag på aktivitet: brännboll, att köpa in brännbollsrack till föreningen. Teambuilding, etc.

Tröjor till insparken – kommer man på phaddermötet får man beställa tröjor till ett pris och kan man inte komma blir priset lite dyrare. De ska kollas upp hur många tröjor som finns.

Examenssittning – 2/6. Prel. bokat en lokal, den katolska kyrkan. Fortsatt planering sker. Personal som ställer upp och kan hjälpa till behövs med servering och likande.

Insparken – trögt med anmälningar av phaddrar,  önskemål att folk fyller i formuläret. Önskemål är att 12/5 ska vara sista anmälningsdagen.
– Rollerna inför insparken – förslag finns på att ha ett rullande schema. Kontakt kommer att tas med de personerna som önskas ha olika roller under insparken.

Grillfest – många event i Maj och de blir svårt att få med det i planeringen för alla.

 

Diskussionsmöte: överhuvuden inför insparken. Tipsa om någon som skulle kunna ställa upp som chef.

Insparksbanden – överhuvuden kommer att få betala det om de ska vara med på trossen, nv eller kåren. Köpes samtidigt som phaddrarna. Tidigare år betalade PA Gefle insparksbanden.

Om överhuvuden ska komma in på kåren. Vissa har skydd för deras överhuvud då de är utsatta. Föra en diskussion med kåren om våra chefer ska komma på kåren – så att de inte händer något med våra chefer.

Man kan betala in sig i dörren på kåren i samband med finsittningen, 80kr.

Viktigt att alla är med på phadderutbildningen och skriver på avtalet, annars krävs en speciell anledning. Överhuvuden ska också gå på utbildningen och betala avtal.

Förslag på att man får nominera personer till olika roller inför insparken.

 

5.5 Utbildning
Utbildningsråd på torsdag 6/4 – Inget behov att både utbildning och ordförande går på mötet, skulle kunna ha ett rullande schema med olika personer.

Mailkontakt med assessio – deltagarlistan

Kommittémöte 10/4 ev.

Kontakt med studentkårens ordförande angående de olika nämnderna har tagits, det har ännu inte blivit så mycket tydligare vad de olika nämnderna är.

Till hösten kommer utbildning i Cutie – personlighetstest att genomföras för medlemmar. Assessio har även andra utbildningar men kunde ej hålla de under våren.

Mat till utbildningen med Assessio – ligger på ca 150kr/pers. Kontakt med kvarnen 90kr/pers kan ej ge varm mat då. Blir troligtvis teknikparken.


5.6 Kommunikation och marknadsföring
Kommunikation – kamera är inköpt

Presentation av vår apa (Palle) kommer att göras. Jennifer syr fast kardborrband på apan.

Marknadsföring – Ny profilbild på apan kommer att tas.

Enkäter – Dela ut enkäter till PA15 imorgon tisdag 4/4.

Kalendern till hemsidan – ha en länk via Facebook då man kommer in på hemsidan för att få fler att gå in och kolla. Då det är strul med kontaktpersonen via hemsidan kan möjligheten med en ny kontaktperson kollas över. Ta kontakt med andra studentföreningar där intresset kan finnas.

Pitcha programmet – Emmy, Maja och Alice fixar det. Hör av sig med om de behöver hjälp.

Informera och lägga ut om PvD tågresa imorgon tisdag via instagram/Facebook.

Snapchat – Når ut till fler via instagram, bra att under insparken använda sig av appen då de nya studenterna inte får följa oss på instagram/Facebook.

Skulle kunna skicka ut påminnelser och liknande via snapchat. Påminnelser kan ske personligen på snapchat via Emmy och Maja. Alla styrelsemedlemmar kan ha tillgång att lägga ut på storyn.


 1. Diskussionspunkter
  6.1 Enkät om kontaktorganisationerna
  Kontakt med tidigare utbildningsansvarig har tagits för att få svar vad tanken bakom enkäten är. Värna om utbildningen, genomföra enkäten och se vad som framkommer. Hur går vi tillväga med de som framkommer.

Känns inte i dagsläget som kontaktorganisationerna inte får tillräckligt med information om vad som gäller. Gå igenom förväntningarna som finns. Brister det i kommunikationen?

Det behövs kanske inte en enkät för att fastställa det här utan att kontakt med Eva tas för att kolla upp vem som har ansvaret och den informationen som skickas ut. Undersöka om det brister i kommunikationen.


6.2 Förväntningar
Deltagande vid event – kan vi förvänta oss att alla styrelsemedlemmar ska delta i event? Man förväntas att gå på de kostfria eventen i den mån det går.
Marknadsföring har den närmsta kontakten med näringsliv.

Lätt att säga att det är högt i tak inom föreningen – är svårt att prata om det och uppfylla den förväntningen. Reflektionsmöten för att diskutera hur det har gått. Ha en vardaglig rutin att kontakta ordförande eller vice ordförande om det är något man vill diskutera.


6.3 Nya märken
Förslag om nya märken för föreningen, förslag: HiP/PA märke, SKAM märke, Chefs-märke (boss, med dollartecken). Maja och Jennifer kollar över det om det går att fixa till syjuntan. Minst 3 stycken nya märken.


6.4 Mysmöte
Avslutningsmöte inför sommaren – först ett styrelsemöte som följs upp av teambuildning och middag. En helkväll tillsammans med styrelsen.

 1. Beslutspunkter
  7. 1 Val om revisor
  Styrelsen beslutar om att välja in Sara Rahm som revisor.


7.2 Budget 2017
Styrelsen beslutar om att anta budgeten 2017.

 1. Övriga punkter
 2. Nästa möte
  Tisdagen 18/4 kl. 16:15
  Torsdagen 4/5 kl. 16:15
  Onsdagen 17/5 kl.15:00 – styrelsemöte samt mysmöte
 3. Mötet avslutas
  Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare

Erika Jansson

Ordförande

Alice Brinkhagen

Justerare

Jennifer Flyckt

 

PA Gefle Budget År 2017
Kostnader Intäkter
Beskrivning Kostnader Beskrivning Intäkter
Evenemang 38 000 kr Medlemsavgifter (30 à 200 kr) 6 000 kr
Inköp av ove/märken/t-shirts* 10 000 kr Försäljning av ove/märken/t-shirts 28 000 kr
Övriga kostnader** 20 000 kr Evenemang 10 000 kr
Kamera 3 467 kr Sponsring 30 000 kr
Studiecirklar 2 500 kr
Summa 71 467,00 kr Summa 76 500,00 kr
Årets underskott/överskott 5 033,00 kr
* Observera att dessa kostnader sannolikt kommer att infalla under perioden augusti/september.
** Till dessa hör kostnader för bank, hemsida, annonsering och dylikt.

Bilaga 1 – Budget 2017

 

________________________________________________________

 

Protokoll styrelsemöte 3 

Datum: 2016-03-14
Tid: 13:15

Plats: Rävhallen
Protokoll nr: 3
Närvarande med rösträtt: Alice Brinkhagen, Erika Jansson, Julia Strömberg, Emmy Aho, Maja Malm, Jennifer Flyckt, Julia Lindqvist, Alexandra Snetselaar, Adrian Jeffersson Lyng, Linnea Roslund.
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alice Brinkhagen
Mötessekreterare: Erika Jansson

Bilageförteckning:

 


FORMALIA

1. Mötets öppnande

Ordförande Alice hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Emmy Aho väljs in som justerare

3. Genomgång av dagordning


ÄRENDEN

4. Genomgång av föregående protokoll (nr 1)

 1. Informationspunkter
  5.1 Ordförande Ordförandeträff 20-12/4 i Stockholm som Alice och Erika åker på.

Föreningsdokument är inskickade till P-riks.

Dokument på driven där vi ska skriva vad vi har för förväntningar på de olika posterna. Alla ska ha fyllt i det senast den 21/3. Som Alice sedan sammanställer och går igenom.

 

5.2 Ekonomi
Budget, Julia kolla på den och försöker få den klar.

Verksamhetsbidragen är färdig formulerat

Kontakt med näringslivs angående betala luncher vid lunchföreläsningar. Ska kolla upp hur hon ska bokföra det.

 

5.3 Näringsliv
Lunchföreläsningar 4/4 med Unionen, föreläsning om LinkedIn, minst 20 stycken som måste delta. Sal 11:219.

11/4 Jusek – cv och personligt brev – De sponsrar med 50kr vid lunchen. Minst 30 personer som deltar. Inbjudningar är fixade med hjälp av marknadsföringsansvarig.

Mat till föreläsningarna – ett förslag är soppa och bröd. Näringslivs kollar vad som finns att beställa i området kring skolan till Unionen. Jusek – förbeställa ”take away” mat.

Inbjudningarna ska ut så fort som möjligt till den första föreläsningen, den andra inbjudan kommer ut cirka en vecka efter det.

Ändringar i avtalet med Jusek – det ska vara minst 30 personer vid föreläsningar. Samt att de inte behöver ta kontakt med ordförande utan istället med näringsliv. Det togs även bort att de inte ska bjuda in sina medlemmar till föreläsningarna.

GRIS-festen – hjälp med att blåsa upp ballonger. Allt ska vara färdigt tills på lördag då festen är. Mellan 12-15 ska styrelsen stå och ha en aktivitet utanför skolan.


5.4 Evenemang
Möte med Hip – sittning den 19/4. Linnea kommer skriva avtal angående med kåren angående att hyra den lokalen. Event på Facebook kommer att komma så fort som möjligt, kommer en save the date.

Uppstartsmöte phadderutbildning 23/3 för evenemangsansvariga.

24/11 Preliminär bokat en sittning, galagasque. Samband med en kåren kväll då de finns önskemål om ett finare tema. Även i samband med HR-dagen 2017.

Projektgrupp inför examenssittningen är tillsatt, 5 stycken från 3an. De får komma med nomineringar för ”klassens”. De kommer även att kolla på datum.

Insparken – inget påbörjat arbete då det inte finns några sätta datum. Preliminärt är att phadderupptakten är den 14/8 och att insparken startar den 16/8. Evenemang tar upp det på nästa föreningsmöte.


5.5 Utbildning
Utbildning i personlighetstest med Assessio – Jennifer ska kolla över anmälningarna. Treorna kommer i första hand om att gå på utbildningen. 23stycken har anmält sig just nu, det finns 20 platser.

Gick inte ut med information om att man behövde vara medlem för att få gå utbildningen i personlighetstest. Jennifer skickar listan till Erika som kollar om de är medlemmar eller inte. Bra att gå ut med den informationen till andra event om att man behöver vara medlem i PA Gefle. På lunchföreläsningarna bjuder vi medlemmarna på lunch som förmån.

Utbildnings kommittémöte – föreningarna berättade kort om vad de höll på med just nu. De framkom att de kommer att bygga om kåren under sommaren vilket gör att det kanske inte går att använda kåren under insparken. De har även en projektgrupp som kollar varför studenter inte vill engagera sig. Diskutera med rektorn om vad de kommit fram till.


5.6 Kommunikation och marknadsföring
Presentation av styrelsen på sociala medier är igång just nu och Emmy fortsätter med att lägga ut veckoschema på instagram.

Maja har skickat ut infobrev till våra samarbetspartner och presenterat att vi har tillsatt en ny styrelse.

De nya stadgarna finns nu utlagda på hemsidan.

Enkäten är klar, styrelsemedlemmarna i ettan delar ut enkäterna på fredag till deras klass. Enkäten delas ut till halva tvåan på torsdag/fredag, resterande halvan får svara på den i april.

Kalendern på hemsidan – det kostar för att hålla igång den, det kommer att kosta 900kr/h. Maja tar bort den fliken på hemsidan så att den inte är tom. Alice kollar med andra kontakter och vad det skulle kosta. Ett förslag är att söka verksamhetsbidrag för det.

Bild till Palle PA – Bild på Maja, Emmy och Palle som blir en profilbild på Facebook.

6. Diskussionspunkter
6.1 Mat till Assessio-utbildningen
Tidigare har vi beställt från Tekninkparken som kostade 100kr/person. Ett förslag är att kolla på andra alternativ, Jennifer och Maja kollar på vad det finns för andra alternativ för att dra ner priset och tar kontakt med Julia senast nästa vecka.

6.2 Kårkommittén för utbildning
Kårkommitten – mål för gruppen och om vi i styrelsen har förslag om vad de ska arbeta med det här året? – Ett exempel är varför man inte svarar kursutvärderingen och hur man kan nå högre svarsfrekvens. Samt bättre kommunikation mellan lärare och studenter. Finns övriga punkter kan man kontakta Jennifer.

6.3 Studentrepresentanter till nämnder och råd vid HiG
Finns olika nämnder inom vår akademi, där man träffas och diskuterar olika frågor. Vissa råd har ingen representant, går att anmäla sig på kåren eller via en länk på hemsidan. Går även att maila kåren om att få mer information. Jennifer mailar Linda för att fråga efter en tydligare beskrivning om de olika nämnderna och råden.

6.4 Budget
Julia har kollat på en budget för året, ett första utkast finns. Diskussion om vi ska budgetera mer för evenemang inom föreningen för att kunna ge tillbaka mer till våra medlemmar.

6.5 Verksamhetsbidrag
Julia har skrivit ihop ansökan om man vill kolla igenom. Dubbelkollar med evenemang angående två event, vad de tror om närvaro då de är två liknande event. Vi kommer söka bidrag för ca 20 500kr.

6.6 Kommunikation
Hur vi ska kommunicera med varandra inom styrelsen och när man känner att man vill bli kontaktad eller inte. Se separat överenskommelse.

6.7 Avtalsskrivning
Vem får skriva avtal för styrelsen – en av firmatecknarna (ordförande eller ekonomiansvariga). Näringsliv samt en firmatecknare skulle kunna skriva avtal. Näringsliv kollar upp vem det är som måste skriva under avtal för att de ska vara juridiskt giltiga.

 1. Beslutspunkter
  7.1 Kamera
  Styrelsen besluta om att köpa en kamera samt kamerafodral/väska till föreningen.

  7.2 Maskot
  Styrelsen beslutar om att köpa en maskot till föreningen.

  7.3 Studentrepresentanter till Riks-P
  Styrelsen beslutar om att skicka Julia Lindqvist och Linnea Roslund till Riks-P i Umeå.
 2. Övriga punkter
  8.1 Sluttid för styrelsemöte
  2.15 är maxtid för vad vi avsätter för varje styrelsemöte.

 


8.2 Styrelsemöte den 4/4
Inget möte då de krockar med en lunchföreläsning. Vi flyttar det till den 3/4 kl. 16:15.

 1. Nästa möte
  Måndagen den 3/4 kl 16:15
  Tisdagen den 18/4 kl 16:15
 2. Mötet avslutas
  Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

________________________________________________________

UNDERSKRIFTER

Mötessekreterare

Erika Jansson

Ordförande

Alice Brinkhagen

Justerare

Emmy Aho

 

 

Protokoll styrelsemöte 2

Datum: 2017-02-28
Tid: 16:30

Plats: 11:316
Protokoll nr: 2
Närvarande med rösträtt: Alice Brinkhagen, Erika Jansson, Julia Strömberg, Emmy Aho, Maja Malm, Jennifer Flyckt, Julia Lindqvist, Alexandra Snetselaar, Adrian Lyng, Linnea Roslund.
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alice Brinkhagen
Mötessekreterare: Erika Jansson

Bilageförteckning:

 


FORMALIA

1. Mötets öppnande

Ordförande Alice hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Adrian väljs till justerare

3. Genomgång av dagordning


ÄRENDEN

4. Genomgång av föregående protokoll (nr 1)


 1. Informationspunkter
  5.1 Ordförande

Styrelsetröjorna är beställda förväntas komma v.10.

Studentdialogsmöte – med alla ordföranden som Alice närvarade på. Ville väcka intresse hos studenterna inom teatern. Deras lokaler finns till förfogande om vi vill. Finns en facebooksida där man kan anmäla sig till att kolla på teater som testpersoner. Finns även rabatter på fjärran höjder.

Det kommer öppna en butik på campus inom 2-5år. Det planeras även att byggas 400 lägenheter till

Föreningsmötet – ansvarsfull alkoholansvarig som kåren anordnar. Anmälan senast imorgon. Vid intresse av att gå kursen får man kontakta Alice.

Facebookgrupp för alla näringslivsansvariga på skolan för att lättare komma i kontakt med varandra.

GRIS – GRISfest den 18/3. Förfrågan om PA Gefle vill hålla i en station. Det finns intresse för att anordna en station, vi kontaktar GRIS om att ställa upp.

Kårens styrelse kan komma och närvara på våra möten vid behov.

Folkuniversitetet – möte angående studiecirklar. Vi får betalt för varje studietimme som vi ses minst 3 personer. Samt kan få bidrag vid olika evenemang. Evenemanget måste då marknadsföras i samband med folkuniversitetet. Cirkelledaren måste närvara under mötena för att det ska räknas.

HIG fyller 40 år den 19 maj. Marknadsföra föreningen med någon slags aktivitet.

Facebookgrupp för alla medlemmar som sitter i styrelserna. För att kunna hjälpa varandra med arbetet.

 

5.2 Ekonomi


Julia har börjat kolla på budgeten för året, jämför med tidigare år för att se utgifter och intäkter.

Julia har även börjat kolla på verksamhetsbidraget. Mer info i senare punkt.

 

5.3 Näringsliv

En Linkedinsida är fixad till föreningen. Man måste ha administratörer för den profilen.

Lokaler för HR-dagen är bestämt. 23 november, eventuellt att lägga en sittning den 24 november i samband med HR-dagen. Julia har försökt tagit kontakt med Eva Boman men har ej fått tag i henne. Rävhallen, fårhallen, Valhall och några salar är bokade.

Skypemöte med vision – angående avtalet med dem som låg på is. Näringsliv har uppdaterat de avtalet och de skulle återkomma med ett utkast.

Möte med unionen – de vill hålla i en aktivet med föreningen, de ha föreläsning/workshop ang Linkedin. Förslag ligger den 4/4 kl 12. Lunchföreläsning ligger som ett förslag, behöver kolla över kostnaderna på det. Unionen vill även gärna dela under insparken. En ändring i avtalet, ändra så att näringslivansvariga blir kontaktperson istället för ordförande.

Föreläsning med Jusek – kommer att planeras in under våren.

Framtiden efter PA – det blir inget under våren, mer fokus på gästföreläsningar och HR-dagen.

 


5.4 Evenemang

Möte med HIP – diskuterade framtida samarbeten. En eventuell sittning tillsammans. Förslag ligger på att ha med andra mindre föreningar också men det behöver diskuteras mer med HIP. Förslag ligger på att ha den 19/4. Kollar på möjligheten att ha en OVE-sittning.

Det kommer inte att vara en kårkväll i April.

 


5.5 Utbildning

Utbildningar – trygghetsrådet som anordnar olika case som vi har ett samarbete med. 3:orna kommer att träffa dem i vår. Cut-e vill komma till hösten och hålla i utbildningar.

Assesio – ska återkomma med utbildningar att hålla i personlighetstest. Kollar på möjlighet att hålla i en annan utbildning än MAP. De kommer att återkomma

Utbildningskommitté – 1/3 som Jennifer kommer att delta i.

 


5.6 Kommunikation och marknadsföring

Presentation av styrelsen på Instagram – kort beskrivning med snabb fakta.

Veckoschemat – Ha schemat på bilden istället för i beskrivningen på Instagram för att nå ut till fler.

Ovarna – kontakt med företaget angående beställningar av nya. Det kommer göras i sommar.

Kalendern på hemsidan – mailkontakt med den ansvariga.

Infobrev – presentation av styrelsen och vad som ska göras under året. Dessa kommer att skickas till våra samarbetspartner.

HR-dagen – namnskyltar till styrelsen. Finns på Clas Ohlson, 29kr för 10 stycken. Maja fixar det.

Boka in möten med klasserna för att presentera oss. Förslag att gå till 1:orna den 14/3 strax efter kl.12. Om det är relevant att presentera oss för 2:orna i deras nästa kurs  kollar vi på den möjligheten då. Bildspel i samband med presentationen.

 


 1. Diskussionspunkter
  6.1 Vision – En gemensam vision för PA Gefles styrelse.

– Fler medlemmar till föreningen och engagera dem.
– Få fler att vara med på evenemangen
– Ge medlemmar möjlighet att engagera sig på en ”lägre nivå”. Att ha utskott till de olika posterna. Utskotten/projektgruppen får arrangera en aktivitet under året. Trycka på att de gynnar att ha på CV:t. Ha i en tävling i samband med att få ut informationen.

Gå ut med information på hemsidan om vad vi i styrelsen gör och vad de olika posterna har för uppgifter.

6.2 Verksamhetsbidrag
De olika posterna gick igenom olika förslag. Se separat bilaga.

6.3 Levande dokument
Att varje post har ett levande dokument där de skrivs ner allt som man arbetar med och ungefär när man ska börja med vad. Så att det blir lättare vid överlämningen till nästa styrelse.

6.4 Enkät
Frågor till enkäten som Maja ska skicka ut. Alla ska skicka in frågor som de vill ha med i enkäten till Maja senast den 7/3. Målet är att dela ut enkäten till 1:orna den 14/3 när vi besöker deras klass och presenterar oss.

 1. Beslutspunkter
  7.1 Sponsra resa till Uppsalas PvD
  Styrelsen beslutar om att sponsra 25 personers resa TILL Uppsala.

  7.2 Sponsra resa till Stockholms SthlmUP för näringslivsansvariga
  Styrelsen beslutar om att sponsra näringslivsansvarigas resa fram och tillbaka till Stockholm

 

 1. Övriga punkter
  8.1 PA Gubben
  Pa Gubben är borta – all information finns sparat på Majas dator. Hon lägger upp det på driven.

Nystart – skapa en ny PA Gubben med ett annat namn som är mer ”seriöst”. Skaffa en maskot som får namnet. Alla skickar förslag till Maja eller Emmy senast 1/3. Ett förslag: P-A Geflesson.

8.2 Sponsorer
Emmy tar kontakt med olika företag för att kolla om de vill sponsra oss för att ge våra medlemmar möjlighet till olika rabatter. Då krävs det ett medlemskort för PA Gefle för att se vilka som tillhör föreningen. Ett exempel är att korten förs vidare från de studenter som tar examen till de nya studenterna.

 

 1. Nästa möte
  Tisdagen den 14/3 kl.  13:15
  Tisdagen den 4/4 kl. 11
 2. Mötet avslutas
  Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

UNDERSKRIFTER

 

Mötessekreterare

Erika Jansson

Ordförande

Alice Brinkhagen

Justerare

Adrian Lyng

 

___________________________________________

 

Protokoll styrelsemöte 1 

Datum: 2017-02-15
Tid: 16:00

Plats: 11:316
Protokoll nr: 1
Närvarande med rösträtt: Alice Brinkhagen, Erika Jansson, Julia Strömberg, Emmy Aho, Maja Malm, Jennifer Flyckt, Julia Lindqvist, Alexandra Snetselaar, Adrian Jeffersson Lyng, Linnea Roslund.
Närvarande utan rösträtt:
Mötesordförande: Alice Brinkhagen
Mötessekreterare: Erika Jansson

Bilageförteckning:

 


FORMALIA

1. Mötets öppnande

Ordförande  hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av justerare
Maja Malm väljs som justerare

3. Genomgång av dagordning


ÄRENDEN

4. Genomgång av föregående protokoll (nr 1)

5. Informationspunkter


5.1 Ordförande

P-riks informationssida på facebook dit alla i styrelsen har blivit inbjudna till för att kunna ta del av information.

Studiecirkel – Kontakt med folkuniversitetet där man kan få bidrag för olika saker, Alice och Erika ska på möte med dem för att diskutera eventuellt samarbete

Styrelsetröjor – ingen offert är lagt, diskussion om tröjor är igång. Vi kolla även på priser med andra företag och vad de skulle kosta.

 

5.2 Ekonomi

Julia har börjat kolla på revisor och kontakt med Gavlecon har tagits. Vi har skaffat ett nytt system som heter Visma.

Julia har börjat att bokföringen

Utskriftskort – kollat om de går att skaffa ett för föreningen som går att använda vid utskrifter av olika papper. Korten är kopplade till personnummer vilket försvårar processen. Vi ska kolla upp hur andra föreningar gör när de ska skriva ut.

Föreningen har ett bankkort som används om man behöver handla saker till föreningen, det är då viktigt att skriva på kvittot vad det är man har handlat till och vem som har handlat. Har man inte kortet kan man lägga ut pengar, men viktigt att spara kvittot och skriva på det vad man handlat samt bankuppgifter. Det tar två dagar för pengarna att komma in på kontot.

Vi kommer att ansöka om verksamhetsbidrag hos P-riks, där vi måste skriva ett dokument om vad vi vill har bidrag för. Julia kommer ha ansvar för det men vi i styrelsen ska hjälpas åt att formulera det. De olika posterna får komma med förslag på vad man kan ansöka bidrag för som kan gå till förening. Vi ska börja kolla på det nu.

 

5.3 Näringsliv

Vision – problem kring ett samarbetsavtal där de sagt att de ska stå gratis under arbetsmarknadsdagar. De bidrar då med 2000kr/år till föreningen.  Möte med kontaktperson där ska ske för att diskuterar avtalet.

Kontakt med andra föreningar ska tas för att kolla hur de gör vid olika avtal.

Avtal – ska man börja kolla på om man ska förnya avtalen som finns, för att ha koll på det som står. Avtalet med vision förnyas varje år om inget annat sägs.

Jusek – vill hålla föreläsning för PA, de föreslog i April. Lunchföreläsning är ett alternativ som finns. Hur ska man lägga upp det under året för att få in alla de företagen som vill ha föreläsningar med oss.

Unionen – vill ha kontakt med de som har företagskontakt, där svar inte har getts till dem via mail. Näringsliv ska ta kontakt med dem.

Julia och Alexandra ska lägga upp en planering över hur det kommer se ut över året för att få in träffar och aktiviteter med alla företag.

 

5.5 Evenemang
Ove-invigning den 24/2 – eventet borta från facebook då PA Gubben försvunnit.

Kontakt med HIP-trivsel har tagits, möte kommer ske för att diskutera eventuella sittningar i framtiden

Insparken kommer att börja planeras i mars.

Försäljning av märken till Oven – Adrian och Linnea kommer att ta med sig till en föreläsning och sälja innan den startar. Information sker i klassgruppen.

 

5.6 Utbildning

Kontakt med Eva Bohman har tagits via mail, inga möten finns inplanerade ännu. Återkommer om tid för möten.

Utbildningar det här året, tidigare har vi haft personlighetstest utbildningar. Jennifer ska ta reda på via enkäter om vad våra medlemmar är intresserade av för utbildningar.

Diskussion kring praktik har skett tidigare men det har beslutats om att det inte kommer vara genomförbart på programmet.  

Förslag är att framöver fixa en pluggstuga tillsammans med evenemangsansvariga kring tentaperioder för att hjälpa studenterna med studierna. Ett nyktert event för medlemmarna där man hjälper varandra. Fråga medlemmarna via en enkät vad de tycker.

Kontakt med andra föreningar ska tas för att kolla vad de genomför för utbildningar under årets gång.


5.7 Kommunikation och marknadsföring
Pa-gubben är borttagen,  profilen har blivit anmäld för att ej vara en riktig person. Facebook kommer att återkomma under veckan med ett besked. Ett konto för facebook måste vara kopplat till ett namn. Kolla över om man ska säkerhetskopiera det som finns där om det skulle vara så att den försvinner för att spara ner det som är dokumenterat. Ett alternativ är att man har en grupp där man kan skapa evenemang, med det gör att den måste vara kopplad till de privata kontona.

Påminnelse kring anmälningar till  Ove-invigningen måste komma ut till medlemmarna. En i varje klass får gå in i klassgrupperna och göra en påminnelse.

Maja, Emmy och Alice ska fortsätta undersöka vad vi kan göra för att få tillbaka PA-Gubben. Vi kanske behöver byta namn på PA Gubben om det behövs.

Ovar – beställa till efter insparken, för att inte behöva ha dem i förrådet. Beställning kommer ske i runt juni. Det finns några storlekar kvar av varje Ove nu. Leveranstiden är ca 7 veckor.

Presentation av styrelsen i de olika klasserna. Berätta om oss och vad vi gör

Enkäter kommer skickas ut till klasserna, har man något som man vill fråga om så ska man fundera på det och meddela vid nästa möte. Ex tema på sittningar framöver.

Assesio – utbildning i MAP personlighetstest. De vill komma i kontakt med oss om att komma och hålla i en utbildning kring personlighetstestet.

Marknadsföring av programmet om skolan har en Youtube kanal där vi skulle kunna lägga upp information om vårt program. Emmy kolla upp det tills nästa möte.

Öppet hus på högskolan hölls den 15/2 där vi i PA Gefle deltog, det var inte många som var intresserade av vad vi gjorde. Till nästa år skulle vi kanske kunna strunta i att stå då eleverna som kommer inte är intresserade. Alternativ att flytta vår monter för att kunna locka fler att komma fram och prata och ställa frågor.

Hemsidan – ändra till medlem@pagefle.com istället för kassor@pagefle.com om nya medlemmar vill komma i kontakt med oss och registrera sig.

Kalendern på hemsidan är inte aktiverad nu. Kolla om man kan aktivera den och hålla den uppdaterad med allt som händer i föreningen samt i de andra föreningarna. Kolla om man kan färgkordinera det.

Veckoschema – Emmy ska börja kolla på det. Vid en aktivitet behöver man inte göra ett veckoschema men om det är fler saker ska ett inlägg om det göras.

Alla studenter på Högskolan har gratis Officepaket som man laddar ner. Föra ut den informationen till våra medlemmar. Erika skickar länken till Maja som lägger ut det till alla medlemmar.

6. Diskussionspunkter
6.1 Styrelsemötenas upplägg
Planering för när mötena ska ske på ett styrelsemöte och i förväg för att så många som möjligt ska kunna delta. De ska hela tiden vara två möten framöver inplanerade.

6.2 Datum för kickoff med styrelsen
Gå ut och äta middag torsdagen den 23/2 kl 19:30. Alice kollar vart vi kan äta middag och bokar bord.  

6:3 Datum för styrelseutbildning
Förlag kommer att ges på den 6/3 tidigast kl 12. Även den 8/3 tidigast kl.12

6:4 Personal till HIPs överlämningssittning
HIP ska har en överlämningssittning där de vill ha 3 personer som kan arbeta. Den kommer att vara den 15/3 på kåren. Adrian och Linnea samt en till som väljs via lottning kommer att ställa upp, vid behov kan Emmy, Alexandra, Julia och Alice ställa upp.

 1. Beslutspunkter
  7.1 Inköp av styrelsetröjor
  Vi beslutar om att köpa in styrelsetröjor.

7.2 Förnyelse av samarbetsavtal
Vi beslutar om att förnya samarbetsavtalen. Diskussion angående avtalet med Vision kommer att ske.

 1. Övriga punkter
  8.1 Linkedin
  Förslag om att skaffa ett konto för PA Gefle via Linkedin för att kunna knyta företagskontakter. Julia kollar upp om det är möjligt att skapa ett konto. Samarbete mellan näringsliv och marknadsföring kommer att ske via den sen.

8.2 Framtiden efter PA
Föregående år var det dålig uppslutning, viktigare att kolla vilket datum man lägger dagen. Även kolla över namnet om man skulle kunna ändra det. Tidigare år har det varit massa problem kring HR-dagen, lägga större fokus på den dagen. Man skulle kunna korta ner framtiden efter PA till en förmiddag eller eftermiddag. Näringsliv ska kolla över möjligheterna med HR-dagen samt framtiden efter PA och återkomma.

8:3 Genomgång av verksamhetsplanen
Grundläggande information gavs vid årsmötet. En snabb genomgång av verksamhetsplanen gavs.

 1. Nästa möte
  Tisdagen den 28/2 kl 16:30
  Tisdagen den 14/3 kl 13:15
 2. Mötet avslutas
  Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

 

UNDERSKRIFTER

 

Mötessekreterare

Erika Jansson

Ordförande

Alice Brinkhagen

Justerare

Maja Malm